Ondernemers betalen veel voor administratie

Ondernemers hebben in Nederland de meeste administratieve rompslomp bij het in dienst nemen van het eerste personeelslid. De ondernemer is ruim 41 uur bezig met het inwinnen van inlichtingen en het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen....

ANP

DEN HAAG

In het rapport Administratieve lasten in dienst nemen werknemers van de Organisatie voor strategisch arbeidsmarktonderzoek (OSA) zijn de kosten voor Nederlandse werkgevers vergeleken met die van hun collega's in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken de VS en Japan.

Het gaat om wettelijke verplichtingen als het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het afsluiten van een WW/WAO-verzekering, het afdragen van belastingen en premies en het voldoen aan de identificatieplicht. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemers op dit gebied verreweg de hoogste administratieve lasten hebben. Dat komt vooral door de rompslomp rond de loonheffing en de verzekeringsplicht.

De laagste kosten doen zich voor in België. Daar bedragen de kosten van de eerste werknemer slechts 150 gulden. Dat komt doordat in België de meeste bedrijven het werk uitbesteden aan een sociaal secretariaat. Zo'n secretariaat rekent een vast tarief van ongeveer 45 gulden per werknemer per maand.

De onderzoekers signaleren dat deze aanpak vooral de drempel bij het in dienst nemen van de eerste werknemer verlaagt. Maar naarmate een bedrijf meer werknemers aanneemt, nemen de maandelijkse lasten navenant toe. Het sociaal secretariaat rekent namelijk voor iedere werknemer een vast bedrag per maand, ook als er weinig werk aan vast zit. In Nederland moet een bedrijf juist de meeste kosten maken voor de eerste werknemer.

Meer over