OM wil geheim rapport beurstoezicht zien

De strijd om het rapport over het toezicht op de beurs tijdens het begin van de jaren negentig brandt weer los: het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil het geheim gehouden deel van dat onderzoek boven tafel krijgen....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

De minister wil het rapport niet integraal publiceren in verband met het vertrouwelijke karakter ervan. Fraude-officier H. de Graaff denkt in de originele versie aanwijzingen te vinden over strafbare feiten van de Vereniging van de Effectenhandel, de voorganger van de huidige beurs, Amsterdam Exchanges. Zij zou haar leden in 1992 bewust hebben toegestaan de Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE) te overtreden.

De Graaff verdenkt de vereniging en haar controlebureau ervan de leden - in dit geval commissionairs - te hebben aangezet effectentransacties te administeren en af te wikkelen zonder tussenkomst van de beursbank Kas-Associatie. Bepaalde leden zouden daardoor een bankfunctie hebben vervuld door geld van cliënten te beheren, en dat was in strijd met de WTE en de Wet Toezicht Kredietwezen.

Coopers & Lybrand - het accountants- en advieskantoor dat het rapport in opdracht van de minister heeft gemaakt - concludeerde begin dit jaar dat het toezicht op de beurs tussen 1989 en 1993 tekort schoot. Daardoor konden de effectenhuizen Nusse Brink en Regio Effekt te lang doorgaan met frauduleuze zaken. Toen zij in 1993 over de kop gingen, leden veel van hun klanten financiële schade.

Begin dit jaar trachtte een van de gedupeerden van de ondergang van Regio Effekt via de rechter het integrale rapport te krijgen. In een civiele procedure eiste hij van de Vereniging schadevergoeding.

Wat hem niet gelukt is, kan De Graaff wel lukken. Als deze de informatie los krijgt en de Vereniging strafrechtelijk veroordeeld wordt, zou de kans op schadevergoeding van gedupeerden ook stijgen. Deze maand dient het hoger beroep van gedupeerde Fred van den Broek.

Meer over