NS willen leren van Japanners

De Nederlandse Spoorwegen gaan een samenwerkingsverband aan met het Japanse spoorbedrijf JR Kyushu. De bedrijven zullen kennis en marketing-ervaringen uitwisselen....

Van onze verslaggever

Harry van Gelder

AMSTERDAM

Komende zaterdag tekent directeur H. Huisinga van het NS-reizigersbedrijf (NSR) de overeenkomst in het Holland Thema Park bij Nagasaki. Minister Jorritsma van Verkeer zal daarbij aanwezig zijn.

Kyushu is het zuidelijkste eiland van Japan en in grootte vergelijkbaar met Nederland. Het Japanse spoornet lijkt op het Nederlandse. 'Ondanks de verschillen zijn de bedrijven goed met elkaar te vergelijken. Zo kunnen we steeds kijken welke bedrijfsonderdelen het goed doen en welke niet', zegt NS-marketing-directeur M. van Eeghen.

Volgens Van Eeghen is Japan een van de interessantste spoorlanden ter wereld. 'De betrouwbaarheid is het hoogste ter wereld. En nergens anders heeft de trein zo'n groot marktaandeel. In Japan bezit de trein 30 procent van het vervoer.'

De NS denken vooral veel te leren van de kwaliteit en punctualiteit in Japan. Ook zijn de NS sterk geïnteresseerd in de manier waarop het Japanse bedrijf de markt benadert. De NS-top is bezig de commerciële bedrijven van de spoorwegen - NSR, NS Vastgoed en NS Stations - weer nauwer te laten samenwerken. 'In Japan zijn ze daar al jaren mee bezig', aldus Van Eeghen.

In Japan is een integrale aanpak van vastgoed, station en reizigersbedrijf te zien. Zo bezit JR Kyushu niet alleen bussen, treinen en veerboten, maar ook huizen, winkels, een amusementspark, atletiekterreinen en verzekeringsbedrijven.

Veel meer dan in Nederland is het Japanse station het middelpunt van economische activiteit. Dat spreekt de NS zeer aan. De spoorwegen menen dat de omgeving van het station economisch veel sterker kan worden uitgebuit.

De Japanners zijn vooral geïnteresseerd in de manier waarop de NS gebruik maken van marketing en marketing-onderzoek. In het verleden liepen de Japanse treinen vanzelf vol, maar door de lagere bevolkingsgroei zal dat in de toekomst moeilijker worden. JR Kyushu wil graag zijn grote marktaandeel behouden en denkt steun te hebben aan de strategie en tactiek van de NS.

Net als de NS zitten de Japanse spoorwegen in een proces van privatisering. De Japanse NS is in zeven delen geknipt; JR Kyushu is er een onderdeel van. Evenals de NS moet het Japanse bedrijf het rendement verhogen. Voor het jaar 2000 wil JR Kyushu aan de beurs genoteerd zijn.

De NS denken zich door de samenwerking met de Japanners beter te kunnen voorbereiden op de komende concurrentie op het spoor. Ook kunnen de NS via JR Kyushu veel informatie krijgen over het laten rijden van hogesnelheidstreinen.

Meer over