NS onderschrijft als eerste bedrijf milieudoelen van EU

De NS wil de uitstoot van schadelijke broeikasgassen snel terugbrengen. Tot 2020 wil het treinbedrijf 20 procent minder CO2 uitstoten....

Topman Aad Veenman: ‘Ik vind dat we behoorlijk veel lef tonen door deze ambities uit te spreken.’ NS zegt het eerste grote Nederlandse bedrijf te zijn dat de klimaatdoelstelling van de Europese Commissie onderschrijft.

Veenman zei dinsdag dat zijn bedrijf ten opzichte van 1990 de emissie van koolstofdioxide heeft teruggebracht met 10 procent, hoewel het aantal reizigerskilometers in de afgelopen zeventien jaar toenam met 39 procent.

Tot 2020 verwacht hij eveneens een toename van 39 procent van het aantal reizigerskilometers. ‘Voor de resterende 10 procent reductie hebben we minder tijd. Dus moeten we snel verdere stappen nemen.’

De NS slurpt energie en is een van de grootste verbruikers van Nederland. Jaarlijks verbruikt het bedrijf 1270 miljoen kilowattuur, dat is 1,7 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Het bedrijf kan de meeste energie besparen door meer reizigers in de rustigere uren aan te trekken. NS is een spitsbedrijf, het aantal treinen is daarop berekend. Hoewel de treinen in de spits soms uitpuilen, zijn ze in de daluren vaak leeg. De gemiddelde bezettingsgraad per dag is 30 procent. Door meer reizigers in de daluren te vervoeren, daalt de CO2 -uitstoot per reizigerskilometer enorm.

Ook zuiniger rijden levert veel op. NS investeert fors in trainingen voor machinisten. Op een scherm kunnen ze het verbruik zien. Door de lage weerstand van de wielen op de rails – staal op staal – rolt de trein na het uitschakelen van de stroom, lang door. Door die milieuvriendelijkere manier van rijden, bespaarde Deutsche Bahn 8 procent aan energie.

Een ander groot voordeel is dat de nieuwe treinen stroom teruggeven aan het net. De energie die bij het remmen wordt opgewekt, wordt via de stroomafnemer op de trein naar de bovenleiding en andere treinen teruggeleid. Vroeger verdween de extra energie als warmte in de lucht.

Ook de inkoop van meer groene stroom, scheelt in de CO2-uitstoot. Ongeveer 5 procent van het totale stroomgebruik is nu groen. NS wil dat percentage verhogen. Minister Jacqueline Cramer van VROM spreekt haar waardering uit voor het ‘vergroenen’ van de NS. ‘Ik roep het bedrijfsleven op dit voorbeeld te volgen.’

Meer over