NS maken regels voor reisroutes 1 juni soepeler

Vanaf 1 juni versoepelen de Nederlandse Spoorwegen de regels voor de reisroutes. Een kaartje geeft vanaf die datum meer reismogelijkheden zonder bijbetaling....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Passagiers betalen straks voor de kortste route, ook als ze met een snellere trein via een omweg naar hetzelfde doel reizen. Nu zijn zij daar nog extra geld voor kwijt.

Reizigers hoeven evenmin bij te betalen als ze kiezen voor een route met minder overstappen.

Zo mag de route Hilversum-Arnhem via Utrecht worden afgelegd, hoewel het spoor via Amersfoort het kortst is. Rotterdam-Nijmegen mag eveneens via Utrecht worden bereisd, ofschoon het via Dordrecht korter is.

Ook mag Utrecht-Schiphol via Hilversum vanaf juni worden afgelegd zonder dat de treinreiziger daarvoor meer hoeft te betalen.

Met de nieuwe regels komt NS Reizigers tegemoet aan de wensen van de klanten.

De reizigersvereniging Rover is verheugd over het besluit. Zij heeft jarenlang bij de NS aangedrongen op soepeler regels. Volgens de NS zullen de aanpassingen beter aansluiten bij wat de klant als logisch ervaart.

Meer over