NOS: fusie met regionalen en Wereldomroep

De landelijke publieke omroep, de Wereldomroep en de regionale omroepen moeten na 2000 worden samengevoegd in één organisatie met één centrale raad van bestuur....

Van onze verslaggever

Fokke Obbema

BUSSUM

'Door de drie geledingen van de publieke omroep in één organisatie bijeen te brengen raken we verlost van een hoop gekrakeel', aldus Van der Veer, woensdag op het Nationale Omroepcongres. Als voorbeeld noemt hij 'de ellende' die er tussen NOS en Wereldomroep is ontstaan over het televisieproject van de Wereldomroep, het Beste van Nederland. De NOS stelde daar uitzending van Nederland 1, 2 en 3 via de satelliet tegenover. 'Door de technologische verandering overlappen onze werkgebieden.'

Met de regionale omroepen onderhoudt de NOS, zo geeft Van der Veer toe, een moeizame relatie. Die publieke stations zijn, onafhankelijk van de NOS, in vrijwel alle provincies met televisie begonnen. Sommigen van hen hebben inmiddels commerciële partners gevonden, zoals het Rotterdamse Radio Rijnmond, het Haagse Radio West en het Amsterdamse AT5. Voor dat soort publiek-private samenwerking ziet Van der Veer geen ruimte. 'We worden allemaal door Den Haag gefinancierd, dan ligt het voor de hand gezamenlijk één sterke publieke omroep te vormen.'

Zijn voorstel wekt enthousiasme bij het ministerie van OCW. 'Wij willen graag de verdere integratie van de drie delen van de publieke omroep bevorderen', aldus topambtenaar H. Kramer. OCW bereidt momenteel een zogeheten Concessiewet voor die de toekomst van de publieke omroep na 2000 moet regelen. 'Ik kan me goed voorstellen dat we in die wet tot een regeling komen.'

Bij de regionale omroepen en de Wereldomroep wordt met aanzienlijk minder geestdrift gereageerd. 'De NOS heeft altijd geprobeerd ons klein te houden. Onze radiostations zijn pas gaan groeien nadat we de banden met de landelijke publieke omroep hadden doorgesneden. Nu zijn we in de provincies marktleider', aldus R. Zaal, directeur van ROOS, het samenwerkingsverband van de regionale omroepen.

Het lokkertje van Nederland 4 waarop de regionale omroepen hun televisieprogramma's kunnen laten zien, vindt Zaal niet aantrekkelijk. 'In feite is dat een stap terug in de tijd. De NOS heeft ons plan getorpedeerd om programma's te leveren via een regionaal venster op Nederland 2. Nu we inmiddels toch in vrijwel alle provincies van start zijn gegaan, proberen ze alsnog invloed terug te winnen.'

Zaal pleit niettemin wel voor nauwere samenwerking tussen de regionale omroepen en de NOS. 'We behoren allebei tot de publieke omroep. Door onze verdeeldheid maken we het de commerciële zenders op dit moment te gemakkelijk. We moeten niet alleen met elkaar om de tafel gaan zitten, wanneer dingen fout gaan.' Een gezamenlijke raad van bestuur gaat Zaal te ver. 'Daar ben ik absoluut op tegen'.

Bij de Wereldomroep, tot dusver een onafhankelijk organisatie, zijn sceptische reacties te horen op het plan van Van der Veer om de drie geledingen van de publieke omroep onder één noemer te brengen. 'Typische machtspolitiek van de NOS', sneert een functionaris.

HMG, exploitant van RTL4, RTL5 en Veronica, is vierkant tegen de vorming van Nederland 4 dat naast de bestaande zenders Nederland 1, 2 en 3 ook nog een beroep op de reclamemarkt zou doen. 'Wij vinden drie publieke zenders echt meer dan genoeg', aldus HMG-directielid P. Tillieux.

Meer over