Normen voor dieselauto's aangescherpt

Dieselauto's zullen veel schoner worden dan nu het geval is. Vanaf eind 2008 dienen nieuwe personenauto's met een dieselmotor 80 procent minder fijn stof uit te stoten dan nu is toegestaan....

Volgens de huidige normen mogen dieselauto's 25 microgram roet perkilometer uitstoten. Dat zal over tweeënhalf jaar zal nog maar 5 microgrammogen zijn. Om de reductie te halen zijn roetfilters noodzakelijk. VeelEuropese steden kampen met luchtvervuiling, waarbij het dieselverkeer eengrote rol speelt. Nederland, dat tot de zwaarst vervuilde landen behoort,vindt het Brusselse beleid te laks. 'We werken intussen aan de regeling omde filters over een jaar verplicht te stellen', zegt een woordvoerder vanstaatssecretaris Van Geel (Milieu). 'Begin jaren negentig was Nederland ookde eerste met de verplichte katalysator.'

Technisch is het immers al jaren mogelijk om de voor 2008 voorgesteldenormen te halen dankzij de ontwikkeling van roetfilters. Merken alsPeugeot, Citroën, BMW, Mercedes en Opel doen dit al standaard op veelmodellen. Eenoverzicht is te vinden op de websites van de Volkskrant en deANWB. Maar andere autofabrikanten lobbyen met succes in Brussel om deroetnormen niet te snel aan te scherpen.

Meer over