Noodkreet uit Zuiden: red onze vakmensen

Burgemeester van Eindhoven eist hulp van het kabinet...

Van onze verslaggevers Wouter Keuning en Elsbeth Stoker

EINDHOVEN/amsterdam Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven heeft een noodbrief aan het kabinet gestuurd waarin hij hulp vraagt voor de hightechbedrijven in zijn regio. ‘Ondernemers moeten blijven investeren in mensen en machines die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling. Ook nu’, aldus Van Gijzel.

Zuid-Nederland vangt de eerste klappen op van de economische malaise. Van Gijzel: ‘Deze regio wordt extra hard getroffen, omdat we veel kapitaalintensieve bedrijven hebben. Juist zij zijn afhankelijk van toegang tot kapitaal.’

De auto-industrie en de hightech vormen de kurk waar de regio op drijft. ‘We zijn inmiddels een netwerkeconomie’, zegt Leo Dubbeldam van de Brabantse SER, het adviesorgaan van de regionale werkgevers- en werknemersclubs. ‘De problemen zullen overslaan naar de andere sectoren.’

Brabant en Limburg – met onder meer DAF, Philips en DSM – zijn samen goed voor ruim 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De noodkreet van de Eindhovense burgemeester is dan ook niet het eerste lobbyinitiatief uit Zuid-Nederland. Ook het pleidooi voor werktijdverkorting werd aangezwengeld door bedrijven en vakbondsbestuurders uit het zuiden des lands. Dubbeldam: ‘In 2015 komen we hier zo’n 50 duizend werknemers tekort.’

Meer over