Nog vierduizend taxi’s rijden zonder diploma

Ongeveer vierduizend taxichauffeurs hebben nog geen taxidiploma. Het diploma is vanaf 1 januari 2006 verplicht. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), die de examens afneemt, denkt dat deze bestuurders zonder diploma vooral in de vier grote steden gaan rijden....

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat daar scherp controleren. Zo’n veertig inspecteurs zullen vanaf januari de diploma’s van de chauffeurs nakijken.

Taxibestuurders zonder pas krijgen een boete van 170 euro, hun baas een van 260 euro. Worden ze daarna nog een keer betrapt, dan loopt de boete op tot 7500 euro.

Het diploma is verplicht voor de taxichauffeurs die na 1 juli 2001, een half jaar na de invoering van de Taxiwet, als taxichauffeur aan de slag zijn gegaan. Het gaat om twintigduizend chauffeurs.

Het nieuwe diploma moet orde scheppen in de chaos die is ontstaan na de liberalisering van de taxibranche. Tot die liberalisering in 2001 was de markt streng gereguleerd. De prijzen waren hoog en in de grote steden reden onvoldoende auto’s rond.

Door de markt vrij te geven, zouden er meer taxi’s komen en zou de prijs van de ritten dalen, stelde de toenmalige minister Netelenbos van Verkeer.

Er kwamen wel meer taxi’s (in Amsterdam ongeveer drieduizend tegen vroeger 1500), maar de prijzen daalden geenszins. Daarnaast ontstonden vervelende randverschijnselen. Taxichauffeurs gingen letterlijk vechten om klanten, weigerden korte ritten, zetten hun passagiers ruim voor de eindbestemming uit de auto, kenden de route niet en bleven hoge tarieven hanteren.

Met het diploma moet de kwaliteit van het taxivervoer worden vergroot. Centraal in het examen staan de rijvaardigheid, stratenkennis en sociale vaardigheden.

Meer over