NieuwsWoningtekort

Nog 845 duizend nieuwbouwhuizen te gaan, maar zelfs dat is niet genoeg

Om het woningtekort terug te dringen, moeten er binnen tien jaar 845 duizend woningen bijkomen. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het rapport Staat van de woningmarkt 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nieuwbouw moet het tekort aan woningen doen verdampen. Ook moet zo de groei van de bevolking naar 18,8 miljoen inwoners in 2035 grotendeels worden opvangen.

Bouw van een wooncomplex in Oud-Loosdrecht met het uiterlijk van ouderwetse pakhuizen in allerlei kleuren.  Beeld Hollandse Hoogte / Goos van der Veen
Bouw van een wooncomplex in Oud-Loosdrecht met het uiterlijk van ouderwetse pakhuizen in allerlei kleuren.Beeld Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

Twee jaar geleden sprak minister van Binnenlandse Zaken (en wonen) Kajsa Ollongren al de wens uit om 75 duizend woningen per jaar te bouwen, tot een miljoen woningen in 2030. De werkelijkheid bleek taaier dan de ambitie. In 2018 werden bijna 66 duizend nieuwbouwhuizen opgeleverd. In 2019 waren dat er 72 duizend. In beide jaren kwamen er wel zo’n 9 duizend transformatiewoningen bij, woningen in voormalige bedrijfsgebouwen zoals kantoren.

Dit jaar zal de productie van nieuwbouwwoningen zakken naar 55 duizend, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Volgend jaar zal dat aantal nog lager zijn; 50 duizend. ‘Dit komt onder meer door de problematiek rondom stikstof, de PFAS en een gebrek aan bouwlocaties’, aldus Ollongren. Vanaf 2022 toont de woningbouw naar verwachting herstel.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat de nieuwbouwproductie vervolgens stapsgewijs toeneemt naar 70 duizend in 2024. Volgens een prognose van ABF-research zullen er tussen nu en 2030 weliswaar 845 duizend nieuwe woningen worden opgeleverd, maar ook 120 duizend worden gesloopt. Het aantal woningen zal dus toenemen met 725 duizend, ruim 100 duizend minder dan beoogd.

‘Harde en zachte’ plannen

Het ontbreekt vooralsnog aan voldoende ‘harde plannen’ voor woningbouw. Dat zijn projecten waarvan de realisatie vrijwel zeker is. Die plannen leveren minimaal 356 duizend extra woningen op, minder dan de helft van de woningbouwopgave in de periode tot 2030, stelt Ollongren vast. Eind van dit jaar wil de minister daarom extra woningbouwplannen presenteren in overleg met gemeenten en provincies. Alle ‘harde en zachte’ plannen bij elkaar voorzien in totaal in 837 duizend woningen. Gemiddeld valt bijna een derde van de plannen af.

Ook de coronacrisis kan roet in het eten gooien, aldus het rapport. Door de economische tegenwind kunnen mensen terughoudender worden bij het kopen van een woning en beleggers en ontwikkelaars terughoudender met investeringen in woningen. Het rapport waarschuwt voor de gevolgen van een terugval in de nieuwbouw. 

Na de vorige crisis keerde de vraag naar woningen snel terug, maar kwam de bouw maar heel traag weer op gang. Niet alleen voor woningzoekers, maar ook voor de economie als geheel is het belangrijk dat de woningbouw doorgaat, aldus Ollongren. De minister kondigt daarvoor geen nieuwe maatregelen aan.

In Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland is de nood het hoogst. Vooral voor starters en middeninkomens zijn er meer koop- en huurwoningen nodig. Als het streven naar de nieuwbouw van 845 duizend woningen zou slagen, zou het woningtekort in 2030 nog niet zijn verdwenen. Naar verwachting is dat tekort dan nog 3,7 procent.

‘Nederland zit niet vol met mensen, maar met regels.’ En die hinderen de woningbouw. Vijf oplossingen voor de achterstand in woningbouw.

Wel een Woondeal met de minister, maar waarom is het zo stil op de grootste woningbouwlocatie van Groningen?

De coronacrisis doet vermoedelijk niet veel met de woningmarkt. Daarvoor is het tekort aan woningen veel te groot, zegt woon-hoogleraar Peter Boelhouwer.

Meer over