NOG 177 DAGEN TOT DE EMU

Lopen de Fransen een keer voorop, is het weer niet goed. De Franse minister Strauss-Kahn trok gisteren een ietwat zuur gezicht, toen het besluit viel, maar hij nam het verder manmoedig op: Frankrijk, het eerste land dat met het slaan van de nieuwe euro-munten is begonnen, zal zijn reeds aangemaakte...

Eurokartels

De ministers van Financiën van de EU, gisteren bij elkaar in Brussel, waren namelijk onder de indruk geraakt van de argumenten van blindenorganisaties. Die voerden aan dat de munt van vijftig eurocent nauwelijks herkenbaar was, omdat de karteltjes aan de rand te fijn waren. Ook de automatenhandel had zijn beklag gedaan: er was te veel gelijkenis tussen de munten van twintig en vijftig eurocent, waardoor bedrog te gemakkelijk zou zijn.

Zonder veel poespas besloten de ministers daarom de verordening waarin het uiterlijk van de munten is vastgelegd, te veranderen: de euromunten die nu een kartelrand hebben (tien en vijftig eurocent), krijgen een andere, een veel grovere. De muntjes met gladde randen blijven glad. Het Europees Parlement moet zijn fiat nog geven aan deze operatie, maar voor zover het zich gisteren liet aanzien, is het geen heikel onderwerp.

Duisenberg's race

Sinds vorige week is de Europese Centrale Bank officieel geopend. Nu kan Duisenberg snel aan het werk.

En snel is hij. De 450 kilometer van Frankfurt naar zijn Amsterdamse huis overbrugt hij gewoonlijk in drie uur. Dat betekent dat hij op de Duitse snelwegen minstens 180 kilometer per uur moet halen. Geen wonder dat hij grijze haren heeft!

Maar Duisenberg krijgt net als zijn vierhonderd ECB-medewerkers ook steeds grotere wallen onder zijn ogen. Want er moet hard gewerkt worden in de korte tijd die nog rest voordat de EMU van start gaat. Op 1 januari is het zover en dan moet de ECB een soepele monetaire machine zijn.

De belangrijkste beslissingen moeten echter nog genomen worden. Duisenberg is er bijvoorbeeld nog niet uit welke monetaire strategie de ECB zal volgen.

Hij staat onder grote druk van Duitsland om het beleid te richten op de euro-geldhoeveelheid. De Bundesbank hanteert deze strategie al jaren met succes. Door op de groei van de geldhoeveelheid te mikken, blijft automatisch ook de inflatie binnen de perken. Maar andere Europese landen richten zich direct op een bepaald inflatiedoel. In deze strategie is de geldhoeveelheid maar één van de doelvariabelen.

Beide strategiën hebben voor- en nadelen. In zijn hart wil Duisenberg waarschijnlijk de eigen strategie voortzetten, maar deze geeft de nodige statistische problemen. Duitsland richt zich op het brede geldaggregaat M3, maar in Frankrijk is deze indicator onbetrouwbaar, terwijl M3 in Italië niet eens wordt gepubliceerd.

Een bijkomend probleem is dat niet duidelijk is of de traditionele economische relaties blijven bestaan als de EMU van start gaat. Maar ook de alternatieve inflatiedoel-aanpak geeft grote statistische problemen. De econometrische modellen van de bank moeten dan uiterst nauwkeurig en snel voorspellingen kunnen doen.

Het wordt voor de ECB een race tegen de klok. Duisenbergs haren en wallen hebben hun definitieve kleur nog niet bereikt.

Euro vs yen

Na de recente val van de Japanse yen en de ingrepen van de Amerikaanse centrale bank om dit te stoppen, dreigt de yen op 1 januari een nieuwe speculatiegolf voor de kiezen te krijgen. Wanneer de euro van start gaat als een stabiele en harde munt, hebben valutahandelaren hun handen vrij om zich nog meer op de yen te storten.

De verdwijnende wisselkoersrisico's tussen de eurovaluta's is nu al een belangrijke reden voor de recente yenspeculaties. De banen van valutahandelaren staan onder druk. Een groot deel van hun werk is weggevallen en nu bewijzen zij hun bestaansrecht door massaal te handelen in valuta's die wel bewegen.

Dit is de mening van Noriyuki Takano en hij kan het weten want hij is vice-directeur van de valutahandel van Barclays Bank in Tokyo. 'Valutahandelaren staan onder druk bij hun banken om winst te maken en dat maken zij nu alleen met yentransacties', aldus de Japanner. Hij voegde hieraan toe dat de verschuiving van de geldhandel naar de yen, het werk van de Japanse Centrale Bank moeilijk maakt.

Tegelijkertijd maakt ook de Europese Unie zich om andere redenen zorgen over de yen-euro-verhouding. 'Alleen een aanhoudende verzwakking van de yen tegenover de ecu bedreigt de robuuste economische groei in het eurogebied', aldus de Europese Commissie in een recente verklaring. De Commissie voorspelt dat de economie in euroland dit jaar met 3 en volgend jaar met 3,2 procent zal groeien. Zij hield bij deze voorspellingen rekening met een yen/ecu koers van 128, maar op dit moment gaan er 158 yen in één ecu. Europese economen verwachten pas problemen als deze koers 'structureel' is.

Meer over