Nieuwe wc-pot bevat 'frisse boodschap'

Product: PurAir van Villeroy & Boch (meerprijs ca. 250 euro)..

Broer Scholtens

Daar zit je dan, pontificaal op de nieuwe PurAir-toilet van Villeroy & Boch. Reukloos, geen last meer van eigen en andermans stank. Dewereld haalt opgelucht adem, prijst de Duitse sanitair-fabrikant zijnnieuwe toilet-innovatie aan.

De wand-wc, sinds begin dit jaar standaard verkrijgbaar in achtmodellen, werkt automatisch. In de bril (aan de achterkant) zit eendruksensor. Die voelt of er iemand op zit, zwaarder dan vijftien kilo. Isdat het geval, geeft de sensor een signaal aan een ventilatortje in de wc.

Dat gaat draaien, lucht stroomt weg uit de wc-pot door eenkoolstoffilter in de zijkant. Dat haalt de meeste organische stankstoffenuit de lucht. In menig elektriciteitscentrale, fabrieksschoorsteen enairconditioner zit zo'n filter met actieve kool voor het afvangen van viezestoffen.

Een geursensor in de wc-pot ruikt hoeveel organische verbindingen er nogin de weggeblazen lucht zitten. Afhankelijk van hoe erg het nog stinkt,gaat het lichtzoemende ventilatortje harder (of weer zachter) draaien. Nahet verlaten van het toilet schakelt het motortje na een halve minuut uit.

De stankreductie is groot, meer dan 96 procent, claimt producentVilleroy dat in 2005 zijn PurAir-technologie in twee dikke patenten heeftvastgelegd.

Baanbrekend, die frisse boodschap van Villeroy, karakteriseert detekstschrijver met last van humor in de reclamefolder. Alleen bij diarreekan de PurAir ontoereikend zijn, waarschuwt de handleiding, door deovermaat aan stank.

Geurblokjes moeten uit de wc worden verwijderd. Ze zijn niet meer nodig,en ze werken als stoorzender. De geursensor reageert erop waardoor hetventilatortje onnodig draait.

De wc betrekt stroom uit het stopcontact, of uit vieralkalinebatterijen. Die gaan drie tot zes maanden mee, in eenvierpersoonshuishouden. Het koolstoffilter moet jaarlijks worden vervangen.

Werkt het systeem? Het laboratorium van Villeroy in Mettlach heeft detechnologie ontwikkeld. Daar is onderzoek gedaan. Nee, de resultaten zijnniet beschikbaar. Ook een Duits onafhankelijk onderzoeksinstituut doettesten. Maar de techniek is zo nieuw dat er nog geen objectieve meetmethodevoor is verzonnen, aldus Villeroy.

De Duitse Stiftung Innovation heeft het wondertoilet intussen uitgebreidgekeurd. De stichting houdt jaarlijks duizenden innovaties tegen het lichtop zoek naar nieuwe, verrassende en vooral effectieve innovaties. Diekrijgen een prijs, een Ei van Columbus.

Voor de PurAir-wc krijgt producent Villeroy volgende week dinsdag zo'nei uitgereikt op de jaarlijkse internationale sanitairbeurs SHK in Essen.WC-experts, door de stichting ingeschakeld, stellen dat de techniek werkt.

De stichting plaatste twee wc's op een technologietentoonstelling. Ineerste instantie zonder PurAir-systeem - de nulmeting. De bezettingsgraadvan beide wc's was gelijk. Publiek en werknemers hadden geen voorkeur.Zodra een van de twee werd vervangen door een PurAir-wc, veranderde dat;80 procent ging liever naar die wc. Mensen willen niet weten dat zestinken, verklaart de woordvoerder van de stichting.

Broer Scholtens

Meer over