Nieuwe bedrijven belangrijke banenmotor

Nieuwe bedrijven zijn steeds belangrijker voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In 2002 zijn bijna 120.000 banen ontstaan door de oprichting van nieuwe bedrijven....

In absolute cijfers is de creatie van banen door nieuwe bedrijven de afgelopen jaren wel afgenomen. In 2000 zorgden de nieuwkomers nog voor 140.000 nieuwe banen. De afname is bij hen evenwel veel minder groot dan het verlies aan banen bij bestaande bedrijven.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid kan worden gezien als het saldo van nieuwe banen minus het verlies doordat bedrijven inkrimpen of worden opgeheven. In economisch zwakke jaren ontstaan er bij bestaande bedrijven steeds minder nieuwe banen.

In 1999 creëerden bestaande bedrijven nog 290.000 nieuwe banen. In 2002 waren dat er nog maar 152.000. Daarmee is het aantal teruggezakt naar het niveau van 1993. Toen was er, net als nu, sprake van een conjunctureel zwakke periode.

Meer over