Nieuwe baas Banca d'Italia maakt schoon schip

De nieuwe president van de Banca d'Italia, Mario Draghi, is maandag zijn werk begonnen. Dat is nog geen drie weken nadat hij daarvoor door de Italiaanse regering was uitgenodigd....

Als eerste liet de nieuwe bankpresident weten dat de Bancad'Italia afziet van een oordeel over het overnamebod dat deItaliaanse verzekeringsmaatschappij Unipol uitbracht op de bankBNL. Het bod van Unipol is er één van de twee die op de BNLzijn uitgebracht; het andere is van de Spaanse bank BBVA. Debeoordeling van dat bod door de Italiaanse centrale bank is inkwaad daglicht komen te staan door de wijze waarop Antonio Fazio,Draghi's voorganger, zich verleden jaar opstelde bij debeoordeling van overnamebiedingen op Italiaanse financiëleinstellingen. Fazio begunstigde de Italiaanse BPL in de strijdom de overname van de bank Antonveneta, waarvoor ook ABN-Amrogegadigde was. De vorige Italiaanse bankpresident hield niet vanbuitenlandse inmenging en onderhield warme contacten met de baasvan BPL. Dat bewerkstelligde ten slotte zijn ondergang.

Ook met het bod van Unipol op de BNL is van alles loos.Gebleken is dat Unipol allerhartelijkste contacten onderhield mettopfiguren uit de Italiaanse oppositiepartijen en voor definanciering van de overname terug moest vallen op dezelfdedubieuze onroerendgoed-handelaren die betrokken waren bij degefnuikte overname van Antonveneta door BPL. Dat leidde tijdenshet interregnum tussen het aftreden van Fazio en het aantredenvan Draghi al tot een afwijzing van het overnamebod van Unipoldoor de waarnemend directeur van de Italiaanse centrale bank.

Draghi wil nu blijkbaar schoon schip maken. Unipol heeftbezwaar gemaakt tegen het oordeel van de centrale bank engevraagd het bod opnieuw te mogen toelichten. Draghi wil dat demededingingsautoriteit die klus klaart.

Meer over