Niemand mag verrast zijn over plannen Shell met Brent Spar

De Brent Spar, het olieopslagvat dat sinds twee jaar dobbert in een Noors fjord, komt doodgeknuffeld aan zijn einde. Niets is oliemaatschappij Shell te veel om te komen tot een ordentelijke besluitvorming over de toekomst ervan....

Van onze verslaggever

Broer Scholtens

Rotterdam

Vrijdag werd Shells eigen brede maatschappelijke discussie gevoerd in Rotterdam, in een grote zaal met aan de wand witte flappen. 's Morgens waren ze nog maagdelijk wit. Aan het eind van de middag waren ze vol geschreven met opmerkingen waarvan Shell beslist nota moest nemen.

De hoeveelheid afval, de benodigde hoeveelheid energie, de luchtverontreiniging en de veiligheid van de uitvoerders zijn de belangrijkste criteria op basis waarvan Shell moet besluiten. De kosten spelen een minder belangrijke rol, is als weinig verrassende conclusie op de flappen te lezen.

In de zaal zat een willekeurige afspiegeling van de samenleving: ambtenaren van ministeries, onderzoekers van universiteiten en vertegenwoordigers van de milieubeweging. Twintig waren er. Bij sessies in Londen en Kopenhagen was die 'samenleving' twee maal zo groot.

De zaal mocht meedenken over de toekomst van de Brent Spar. Vorig jaar lagen er nog dertig plannen om het opslagvat aan zijn einde te helpen, of te voorzien van een nieuwe oude dag. Inmiddels zijn dat er elf, variërend van verwerken tot schroot tot hergebruik als kadewal ergens in Noorwegen.

Maandag moeten de plannen tot in detail uitgewerkt bij Shell in Aberdeen op tafel liggen. Daaruit moet een keuze worden gemaakt aan de hand van een vijftal criteria, waaronder ook publieke acceptatie.

Twee jaar geleden, toen Shell besloot de Brent Spar te dumpen, gold dat laatste criterium nog niet. Daarom ging toen alles mis. Dat zal de oliemaatschappij geen tweede maal overkomen.

Over elk plan, over elke beslissing wordt nu open gecommuniceerd. 'Ons voorstel dat aan het eind van dit jaar naar de Engelse regering gaat, mag voor niemand een verrassing zijn', formuleert Shell-man Eric Faulds.

De harde techneuten hebben daarvoor de zachte sector binnengehaald, inclusief flappen aan de muur, en evaluatieformulieren. Elk idee kan worden geuit en zal worden meegenomen. Help Shell, in plaats van Shell helpt.

Meer over