Netbeheerder Liander stopt zodra het mag met aansluiten huizen op gas

Netbeheerder Liander stopt, zodra de wet daartoe de ruimte geeft, met het aansluiten van nieuwe woningen op het aardgasnet. Dat zegt Daan Schut, directeur bij Liander, de beheerder van de gas- en elektranetten in Gelderland, Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland.

Gerard Reijn
De controlekamer van Liander, de grootste netwerkbeheerder van gas en elektriciteit in Nederland. Beeld anp
De controlekamer van Liander, de grootste netwerkbeheerder van gas en elektriciteit in Nederland.Beeld anp

Schut reageert daarmee op de aankondiging van minister Henk Kamp van Economische Zaken dat hij nog deze kabinetsperiode komt met een wetsontwerp om de aansluitplicht af te schaffen. Daarmee zet Kamp een eerste stap in de richting van de 'ontgassing' van Nederland.

Nederland moet van het aardgas af omdat de energievoorziening in 2050 duurzaam moet zijn. Kamp presenteerde woensdag zijn Energieagenda, waarin hij schetst hoe dat doel te bereiken.

Tot nu toe zijn netbeheerders verplicht om nieuwbouwwijken en individuele woningen aan te sluiten op het gasnet zodra een betrokkene daarom vraagt. Maar nu het streven van Den Haag is om na 2050 geen gas meer te gebruiken, wordt het aansluiten van woningen onrendabel voor de netbeheerders.

Een bedrijf als Liander schrijft zijn gasleidingen in veertig jaar af. Als de leidingen korter worden gebruikt, moeten ze sneller worden afgeschreven. Schut: 'Dat betekent dat de tarieven die wij aan onze klanten doorberekenen, omhoog moeten.'

Andere netbeheerders drukken zich minder ferm uit dan Liander, maar de boodschap is dezelfde: zodra de aansluitplicht wegvalt, zullen ze minder woningen aansluiten. Die aanleg van nieuwe leidingen komt dan goeddeels tot stilstand.

Nieuwbouwwoningen of -wijken kunnen makkelijk zonder gas. Koken kan elektrisch, verwarming kan door middel van een warmtenet (stadsverwarming) of met warmtepompen.

Bestaande bebouwing

Voor de bestaande bebouwing is het andere koek. Huizen zijn vaak slecht geïsoleerd en het verwarmingssysteem moet helemaal worden omgegooid. David Peters, directeur strategie bij netbeheerder Stedin: 'We praten al met steden als Utrecht, Woerden en Rotterdam over de overgang. We moeten nog helemaal uitvinden hoe we dat kunnen organiseren.' Stedin heeft 2 miljoen klanten, 23 duizend kilometer gasleiding, bij elkaar 1,5 miljard euro waard. Alleen al de afschrijving kost elk jaar 100 miljoen euro.

Volgens Schut van Liander zijn meer wetswijzigingen nodig dan alleen de afschaffing van de aansluitplicht voor gas. Zo zou het makkelijker moeten worden om woningen aan te sluiten op een warmtenet.

Nieuwe aansluitingen voor stroom of gas worden betaald door alle aangeslotenen samen. Schut: 'Terwijl wijken waar woningen worden aangesloten op het warmtenetten, die kosten helemaal zelf dragen. Dat kan al gauw veel te duur worden.' Mensen kiezen dan alsnog voor gas. Met een wetswijziging zouden die aansluitkosten op dezelfde manier kunnen worden behandeld als bij stroom en gas.

Niet iedereen denkt dat het aardgasnet op termijn nutteloos wordt. Gasunie laat weten dat gas ook in de verre toekomst van groot belang blijft, ook voor de bebouwde omgeving. Maar dan zal er geen aardgas meer doorheen stromen, maar groen gas uit bijvoorbeeld mestvergisting.

Meer over