NieuwsGerecycled plastic

Nederland koploper EU in gebruik van gerecyclede materialen

Nederland is in de EU koploper in het gebruik van gerecyclede materialen. Maar er is nog een lange weg te gaan als het kabinet de doelstelling voor een compleet circulaire economie in 2050 wil halen. Dat stellen Nederlandse kennisinstellingen onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Bij fabrikant Vepa in Hoogeveen worden meubels gemaakt van gerecycled plastic uit de Amsterdamse grachten. Beeld Harry Cock / de Volkskrant
Bij fabrikant Vepa in Hoogeveen worden meubels gemaakt van gerecycled plastic uit de Amsterdamse grachten.Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Wereldwijd zijn we in honderd jaar acht keer zo veel grondstoffen gaan gebruiken, wat veel druk op het milieu oplevert en grondstoffen uitput. Daarom streeft het kabinet naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij grondstoffen zo lang mogelijk in de productieketen worden gehouden door optimaal gebruik en hergebruik.

Om die doelstelling te bereiken wil het kabinet in 2030 het gebruik van ‘abiotische primaire grondstoffen’ (mineralen, metalen en fossiele brandstoffen) halveren. Maar of Nederland op weg is om deze doelstelling te halen, is moeilijk te zeggen, schrijven de onderzoekers in een vorige week verschenen rapport.

Flinke uitdaging

Momenteel bestaat 13 procent van de gebruikte grondstoffen uit gerecycled materiaal. Er ligt dus nog een flinke uitdaging om dat binnen tien jaar te verhogen naar 50 procent. Onderzoekers wijzen erop dat een groot deel van de gebruikte grondstoffen niet gerecycled kan worden, omdat grondstoffen worden opgegeten, verbrand (voor energieopwekking bijvoorbeeld) en worden geëxporteerd. Daarom adviseren ze ook te kijken naar andere strategieën. Niet alleen recyclen, maar ook leasen, delen, hergebruik van producten en reparatie.

Hoeveel hergebruikte grondstoffen momenteel in Nederland worden ingezet is deels gebaseerd op inschattingen van experts, legt onderzoeker Anne Gerdien Prins uit. ‘Er wordt goed bijgehouden hoeveel afval er is en daarnaast zijn er berekeningen van het CBS hoeveel materiaal er binnenkomt en geëxporteerd wordt.’ Maar er zijn geen verplichtingen voor bedrijven dit te meten of door te geven. Daarom loopt de kennis hiervan jaren achter op bijvoorbeeld de monitoring van het klimaatbeleid, wat door emissieregistratie veel duidelijker is.

Daarnaast is de doelstelling voor 2030 nog niet heel duidelijk gedefinieerd. ‘Er is niet precies besloten wat onder de halvering van de ‘primaire abiotische grondstoffen’ valt’, vertelt Prins. Daarom adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving in december het kabinet om meerdere doelen te formuleren ‘om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie’.

‘Er moet worden nagedacht hoe je een halvering meet’, legt Prins uit. ‘Als je in tonnen weegt, maak je zware grondstoffen belangrijker. Misschien wil je niet een halvering van voornamelijk zware grondstoffen, maar van grondstoffen die de meeste invloed hebben op het milieu.’ De economische waarde en de milieudruk van één ton goud is heel anders dan die van één ton zand. ‘De doelstelling werkt om mensen te mobiliseren, maar als het kabinet milieudruk of leveringsrisico’s wil verlagen, zijn meerdere doelen nodig.’

In deze Drentse fabriek maken ze meubels van plastic uit de Amsterdamse grachten
Zelfs met plastic zooi uit de Amsterdamse grachten kun je mooie spullen maken. Sociaal ondernemer Marius Smit creëerde met de Drentse meubelfabriek Vepa een collectie meubelen van gerecycled plastic. Plastic als grondstof –het is een van de voorbeelden die aandacht krijgen in de Week van de Circulaire Economie.

Meer over