'Nederland kan beperking rijstimport Antillen stoppen'

Nederland heeft in de Europese Unie nog mogelijkheden om de beperking van de rijst- en suikerimport uit de Antillen en Aruba tegen te houden....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Emesa eist op straffe van een dwangsom van 500 miljoen gulden dat Nederland gehoor geeft aan een eerdere uitspraak van de rechter in een geding tussen de firma en de staat. Afgelopen maandag kreeg de staat een verbod opgelegd om mee te werken aan invoering van de lagere quota. Die uitspraak doorkruiste een juist die dag bereikt compromis in de Europese Raad van Ministers over het zogeheten rijstbesluit. Tot woede en teleurstelling van de politiek en het bedrijfsleven op de Antillen en Aruba had Nederland met dat akkoord ingestemd.

Emesa probeert met een nieuw kort geding te voorkomen dat de staat het rechtbankvonnis van maandag omzeilt. Nederland zou bij de formele bekrachtiging van de import door de Europese ministerraad weg kunnen blijven of zich van stemming onthouden. 'Het dédain voor de rechter mag niet beloond worden', aldus advocaat Van der Wal.

Hij meent dat Nederland de invoering van het besluit nog kan torpederen als de tekst van de herziening van de importquota weer aan de orde komt. 'Het definitieve besluit dient nog te worden genomen.' Terugkomen op een politieke verklaring is in de Europese ministerraad geen unicum, aldus Van der Wal. De importbeperkingen zouden eerst moeten worden getoetst door het Europese Hof van Justitie: ze zouden in strijd zijn met het streven naar een vrijer handelsverkeer.

Landsadvocaat J. de Wijkerslooth zei dat er geen sprake van kan zijn dat Nederland zich zomaar van het compromis distantieert. Als het rijstbesluit opnieuw in Europa geagendeerd zal zijn, kan er alleen sprake zijn van technisch-juridische wijzigingen. Hij waarschuwde ervoor dat niet meewerken zal leiden tot sancties van andere lidstaten.

De uitspraak in het kort geding is op 17 oktober. De Wijkerslooth verzekerde dat het rijstbesluit niet eerder door de Europese Raad van Ministers zal worden vastgesteld.

Meer over