nieuwsafval

Nederland behoort tot de Europese recycle-top, maar afval produceren kunnen we ook als de beste

In Nederland worden steeds minder grondstoffen gebruikt, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met andere landen recyclet Nederland meer, maar produceert gemiddeld ook veel afval.

null Beeld Nederlandse Freelancers
Beeld Nederlandse Freelancers

Sinds 2000 is Nederland ruim 20 procent minder materialen gaan gebruiken. Dat is onder het gemiddelde in de Europese Unie. Alleen Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië hadden een lagere materiaalconsumptie.

Nederland gebruikt minder materialen omdat we in vergelijking met andere landen efficiënt omgaan met grondstoffen, legt Frank Notten van het CBS uit. ‘Daarnaast hebben we een grote dienstensector in dit land, waar weinig materialen voor nodig zijn.’

Er zijn ook andere mogelijke verklaringen van het lage materiaalgebruik die zich niet door het CBS in cijfers laten vangen, aldus Notten. ‘Producten worden bijvoorbeeld zo ontworpen dat ze te repareren zijn, in plaats van bij het afval belanden. Ook zijn er steeds meer initiatieven waarbij producten worden gedeeld, bijvoorbeeld deelauto’s.’

Nederland gebruikt ook minder materialen omdat het veel recyclet, zo’n 1,7 duizend kilo per jaar per inwoner. Daarmee staat Nederland in de EU op de derde plaats, na Luxemburg en België. Vooral in de bouwsector wordt veel gerecycled materiaal gebruikt. Daarnaast is verbranding van afval om energie op te wekken gebruikelijker geworden.

Maar tegelijkertijd produceert Nederland meer afval dan omringende landen. In 2016 werd gemiddeld per Nederlander 2500 kilo geproduceerd, tegen een EU-gemiddelde van 1800 kilo. Nederland produceert veel goederen voor de export, waardoor de afvalproductie toeneemt. ‘Daarnaast zien we dat de bouw van alle bedrijfstakken het meeste afval produceert,’ zegt Notten. De reden daarvan is geen onderdeel van het onderzoek, maar Notten noemt wel een mogelijke verklaring. ‘Nederland is een dichtbevolkt land, waar alles relatief volgebouwd is. Als er gebouwd wordt moet er vaak eerst iets gesloopt worden, wat mogelijk kan verklaren waarom de bouw veel afval produceert.’

De afname van grondstoffen en toename van recycling brengt het kabinet een stapje dichterbij het streven naar een volledig circulaire economie in 2050, ‘een economie zonder afval waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen’. Als tussendoelstelling wil het kabinet het materiaalgebruik halveren in 2030. Eerder deze maand werd bekend dat Nederland in het gebruik van gerecyclede materialen koploper is in de EU, maar dat er nog een lange weg te gaan is.

Mooie meubels maken van plastic afval: het gebeurt bij meubelmaker Vepa in Drenthe. Om het streven van een volledig circulaire economie in 2050 te bereiken moet er innovatief worden omgegaan met afval.

Meer over