Nederlaag voor sceptici: windparken nu al een succes

'Dit is een lange neus naar alle pessimisten', zegt Ed Nijpels (VVD), de man die bij de Sociaal Economische Raad de voortgang van het Energieakkoord bewaakt. 'Naar al diegenen die riepen dat het nooit zou lukken om windenergie op zee snel goedkoper te maken.'

Jeroen Trommelen
Windmolens. Beeld Joost van den Broek/de Volkskrant
Windmolens.Beeld Joost van den Broek/de Volkskrant

Dinsdag haalde het Deense energiebedrijf Dong voor een ongekend laag subsidiebedrag de order binnen voor de bouw van het eerste nieuwe windpark op de Noordzee voor de Zeeuwse kust. Door de lage inschrijving hoeft de overheid nu al 2,7 miljard minder subsidie uit te keren dan waarmee rekening was gehouden.

In het drie jaar geleden afgesloten Energieakkoord werd vastgelegd dat Nederland een groeispurt zou maken in de aanleg van vijf windparken voor de kust. Daarvoor zou over de totale levensduur van die parken (vijftien jaar) maximaal 18 miljard euro subsidie beschikbaar zijn. Op één voorwaarde, zei minister Kamp destijds: de kosten van die windparken moeten wel veertig procent omlaag, anders wordt het te duur.

Dat was koren op de molen van windmolensceptici, die deze duurzame opwekking te duur vinden. Maar ook in de milieubeweging klonk het geluid dat de nog te vervullen wensdroom een wankele basis was voor afspraken. Windmolenbouwers en de maritieme bouwsector meenden dat het kon, gesteund door onderzoekers van Energie Onderzoekcentrum Nederland ECN. Het resultaat van de eerste nieuwe aanbesteding geeft hen meer gelijk dan iedereen had verwacht.

De Deense windparkbouwer Dong Energy won de opdracht voor windpark Borssele met het aanbod om daar stroom te leveren voor gemiddeld 7,27 cent per kilowattuur subsidie. Dit komt neer op 5,1 cent subsidie minder dan door de overheid was begroot, ofwel 2,7 miljard euro minder over een periode van 15 jaar.

'Hiermee is die op termijn geplande 40 procent kostenbesparing al bereikt', zegt woordvoerder Marijn van der Plas van de Nederlandse Windenergie Associatie waarin windmolenbouwers zijn verenigd. Oorspronkelijk zou bij elke nieuwe aanbesteding, tot 2020, de lat een beetje lager worden gelegd. 'Op termijn zijn nog lagere inschrijfprijzen mogelijk', zegt Jasper Vis van Dong Energy.

Hoe hoog die subsidie precies gaat uitvallen is afhankelijk is van de gemiddelde bodemprijs voor 'grijze' stroom de komende jaren. In het voor de schatkist meest nadelige geval, moet de overheid 4,3 cent per kilowattuur bijleggen. Maar nu al is duidelijk dat de 18 miljard euro die gereserveerd is voor wind-op-zee, bij lange na niet volledig hoeft te worden aangesproken. Dat is goed nieuws voor burgers en bedrijven die de subsidie moeten betalen via een toeslag op de energierekening.

Meer over