‘Naardermeer verdient Michelinster der natuur’

‘Een landjuweel’ en een ‘uitgelezen gebied’ dat ‘met kop en schouders’ boven de rest uitsteekt, zo heeft de Vlaamse professor Eckhart Kuijken (66) het binnen vijf minuten geformuleerd....

Door Caspar Janssen

Slechts vier gebieden in Nederland hebben een Europees diploma voor beschermde gebieden: De Weerribben, de Oostvaardersplassen, De Boschplaat op Terschelling, alle drie beheerd door Staatsbosbeheer. En het Naardermeer dus, de bakermat van Natuurmonumenten en de Nederlandse natuurbescherming. In de 46 lidstaten van de Raad van Europa hebben slechts 56 gebieden een dergelijke status. België, Kuijkens eigen land, komt er met één gebied maar bekaaid af. Kuijken, in België het gedreven boegbeeld van de natuurbeweging, bewondert het Nederlandse beleid. ‘Ik heb voor de Vlaamse deelregering eens een voorstel gedaan voor een groene hoofdstructuur, zoals die in Nederland. Ik moest onder politiebegeleiding naar mijn auto worden gebracht.’ Hij doelt op boze boeren die in België veel meer ‘tegendruk’ geven dan in Nederland. ‘Dat hier rond het Naardermeer nu een bufferzone ontstaat op voormalig landbouwgebied, zou in België onmogelijk zijn.’

Die bufferzone is een van de redenen waarom het almaar beter gaat met het Naardermeer. Maar dat het meer ‘met kop en schouders’ uitsteekt boven andere gebieden, is toch vreemd. En de Biesbosch dan, om maar eens een ander ‘nat gebied’ te noemen? ‘Ach’, zegt de professor hoofdschuddend, ‘de Biesbosch is de Biesbosch niet meer. Ik heb daar nog gevaren, begin jaren zestig. Tegen de stroom in. Want toen was het nog een getijdegebied. Fantastisch.’ Maar, geeft hij toe: het Naardermeer is vooral voorgedragen vanwege de symboolwaarde voor de natuurbescherming. Vandaar dat het zo gek is dat de overheid ‘tezelfdertijd’ plannen maakte voor een snelweg door het gebied.

Kuijken inspecteerde het gebied een dag eerder ook in ecologische zin, vanaf het water met zijn vrouw. Daar werd hij heel enthousiast van. En dan mogen ze straks ook nog voor een inspectie naar de Oostvaardersplassen.

Meer over