Multinationals besteden WAO uit aan markt

De drie multinationals ABN Amro, ING en Heidemij willen het stelsel van sociale zekerheid de rug toekeren. Ze willen de WAO-verzekering voor hun werknemers onderbrengen bij een commerciële verzekeraar....

Van onze verslaggever

Gijs Herderschêe

AMSTERDAM

De plannen van de bedrijven en het verlies aan opdrachten van de uitvoerders zijn de eerste praktische gevolgen van de privatisering van de WAO. De aanpak van de WAO was een van de belangrijkste punten uit het paarse regeerakkoord. Alleen de WW wordt nog verplicht uitgevoerd door de publieke uitvoerders.

De bedrijven wachten nog op toestemming van de uitvoerders van de WAO - Gak, SFB, Guo, Uszo en Cadans - en van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Het Lisv coördineert de uitvoering van de WAO. Bedrijven moesten zich vóór 1 oktober aanmelden voor een bedrijfsverzekering.

Heidemij ziet de WAO-verzekering als aanvulling op de eigen regelingen voor werknemers, zegt hoofd arbeidszaken C. Nijsen. Het bureau voert al jaren een strikt beleid tegen ziekteverzuim. Daarnaast heeft het bedrijf een bedrijfsverzekering tegen ziektekosten.

'Omdat arbeidsongeschikte werknemers jarenlang een aanvulling op de uitkering krijgen, vervullen we nu toch al een kassiersfunctie tussen de uitkeringsinstantie en de WAO'ers. Dan kunnen we het net zo goed helemaal zelf doen', zegt Nijsen.

Voorlopig vraagt Heidemij alleen toestemming om de 1300 werknemers die onder de cao werken, zelf te verzekeren. De overige 4700 werknemers werken in het buitenland en bij dochterbedrijven met eigen arbeidsvoorwaarden.

ING wil alle dertigduizend werknemers in Nederland zelf verzekeren tegen de WAO-uitkering. 'Het grote probleem is de bankgarantie die de wet vraagt. Als daar geen duidelijkheid over komt, blijven we nog een jaar bij het Gak', zegt een woordvoerder.

Volgens de wet moeten bedrijven in staat zijn om vijf jaar lang WAO-uitkeringen te betalen, als alle werknemers de volgende dag volledig arbeidsongeschikt zouden worden. Hiervoor moet een bank zich garantstellen. Door deze regel lijkt de bedrijfsverzekering slechts een theoretische mogelijkheid. Verzekeraars, banken en de 135 bedrijven rekenen erop dat de regel wordt versoepeld.

Zeventig bouwbedrijven hebben bij het SFB gemeld dat zij een bedrijfsverzekering willen afsluiten voor de WAO. Verwacht werd dat juist bouwbedrijven in het sociale stelsel zouden blijven vanwege hun grote WAO-risico. Bij Cadans stappen veertien bedrijven met minder dan vijftien werknemers op. Ook van die bedrijven werd anders verwacht.

Meer over