De KwestiePeter de Waard

Moet werkgever alles weten van liefdesleven?

null Beeld

Dat politici onder een vergrootglas liggen werd mij weer duidelijk toen ik met een VVD-kamerlid opliep. Op een doodstille straat bleef zij wachten voor een rood voetgangerslicht, terwijl de rest die negeerde en gewoon overstak. ‘Je weet maar nooit of er ergens een persfotograaf staat en er direct een foto in de krant verschijnt onder de kop: ‘VVD-kamerlid heeft lak aan de wet’.’

Big Brother is overal. En dat geldt niet alleen voor VVD-kamerleden met een Grapperhaus-syndroom. Blackrock, de grootste vermogensbeheerder in de wereld, heeft corona aangegrepen om twee drastische besluiten te nemen.

Ten eerste heeft oprichter en topman Larry Fink gezegd dat ‘ook na corona werknemers thuis kunnen blijven werken’. Hij verwacht niet dat het personeel voltallig zal terugkeren op kantoor ondanks de grote nadelen voor de bedrijfscultuur.

In ruil daarvoor moeten personeelsleden hun bazen niet alleen informeren over intieme relaties met collega’s binnen het bedrijf maar ook over die met werknemers van concurrenten of klanten die tot belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. En omdat Blackrock met 7000 miljard dollar als belegd vermogen bijna iedereen als klant heeft is dat een enorme ingreep in het privéleven van het personeel.

Blackrock heeft ruim 16 duizend werknemers verspreid over 70 kantoren over de hele wereld. Die zullen zich nu bij elke date achter de oren moeten krabben of die al dan niet meldingsplichtig is.

Het besluit is het gevolg van enerzijds de acties van de Me Too-beweging en anderzijds het verscherpte toezicht op financiële instellingen.

Blackrock was een van de eerste financiële instellingen die vanwege Me Too liefdes- en seksuele relaties tussen bazen en ondergeschikten verbood. Een van de potentiële opvolgers van Fink werd daarvoor zelfs ontslagen. Inmiddels hebben veel bedrijven daar regels voor.

Blackrock wil dat werknemers nu ook open zijn over relaties met mensen van andere bedrijven waarmee ze op de een of andere manier zaken doet. Als een Blackrock-werknemer een intieme relatie krijgt met ‘een dienstverlener, een verkoper of een andere derde partij waaronder cliënten moet dat worden gemeld’, aldus een memo dat vorige week uitlekte. Volgens het memo gaat de aard van de meldingsplichtige relaties heel ver. Alle relaties die vatbaar zijn voor ‘waargenomen ongepastheid, vooringenomenheid, vriendjespolitiek en / of misbruik van gezag binnen een werkomgeving’, moeten worden gemeld.

Waar een vriendschapsrelatie ongepast wordt en tot een ‘mogelijk belangenconflict’ leidt, is niet vastgelegd. HR-managers en bedrijfsjuristen moeten iedere zaak op hun merites beoordelen. Het gevolg is dat de personeelsdossiers van werknemers complete romans, zo niet autobiografieën worden.

Big Brother zit niet alleen op Facebook en Google. Big Brother zit ook in het verlangen alles in regels vast te leggen en iedereen te controleren op normen en waarden.

Meer over