Geldvraag

Moet ik mijn spaarhypotheek nog wel aanhouden bij de huidige lage rente?

null Beeld  Mariette Carstens / Hollandse Hoogte
Beeld Mariette Carstens / Hollandse Hoogte

U heeft een spaarhypotheek van 80.000 euro die eind 2025 afloopt. U betaalt daarover 2,1 procent rente, dat wil zeggen 1.680 euro per jaar. Een paar jaar geleden betaalde u een hogere rente, waardoor u veel profijt had van de hypotheekrenteaftrek. Dat is nu wel anders.

Pak de belastingaangifte er maar bij. U logt in bij de Belastingdienst en klikt op de aangifte over 2020 die u waarschijnlijk al heeft ingediend. Staat er in die aangifte een negatief bedrag vermeld als inkomen uit de eigen woning, dan levert de betaalde hypotheekrente voordeel op.

Bij u is dat niet het geval. U heeft geen aftrekpost als u tenminste verder geen verdere aftrekbare kosten aan uw eigen woning heeft zoals een andere hypotheek of erfpacht. U moet bij de aangifte namelijk het eigenwoningforfait van uw woning nog in mindering brengen op de betaalde rente. Dit forfait is 0,6 procent van de WOZ-waarde. Uw woning heeft een WOZ-waarde van 284.000 euro en dus bedraagt het eigenwoningforfait 1.704 euro. Dat is meer dan de 1.680 euro rente die u betaald heeft en dus heeft u geen profijt meer van de hypotheekrenteaftrek.

Een spaarhypotheek zonder renteaftrek is minder gunstig. Toch zijn de lasten van deze hypotheek meestal vrij laag. Om dat te begrijpen, moet u weten hoe een spaarhypotheek werkt.

U betaalt naast de rente tot eind 2025 iedere maand premie om de spaarhypotheek mee af te lossen. Die premie komt terecht in een spaardepot, waarmee u aan het einde van 2025 de hele hypotheek ineens afbetaalt. U heeft de afgelopen 26 jaar al veel geld in dat depot gestort.

Het spaardepot staat niet ergens als tegoed op een rekening. Met uw premie wordt de hypotheek geleidelijk afgelost, terwijl op papier de schuld nog blijft bestaan. De rente over de hele schuld blijft fiscaal aftrekbaar. Hoe ziet dat eruit? Stel dat er momenteel 65.000 euro in uw spaardepot zit. U bent dan nog 15.000 euro schuldig aan de bank. Van de 2,1 procent rente die u betaalt, gaat minder dan een vijfde deel naar de bank en de rest gaat naar uw zogenaamde depot. Anders gezegd: u betaalt 1,7 procent aan uzelf en 0,4 procent aan de bank.

Dit is een vereenvoudigde weergave. In de praktijk is uw spaarpremie hoger, omdat er kosten verstopt zitten in de spaarhypotheek.

U kunt de bank vragen of u de spaarhypotheek eerder kunt beëindigen, door extra geld bij te storten of de resterende schuld in een keer af te betalen. De kans bestaat dat de bank aankomt met boeterente of met kosten voor de hypotheekadviseur. Dit soort extra kosten maken aanpassingen doen aan de spaarhypotheek veel minder aantrekkelijk.

Veel huiseigenaren schrikken terug voor dit soort rekensommen. Dat begrijp ik wel, want het voordeel van iets veranderen aan een vergevorderde spaarhypotheek is meestal niet zo groot. Voor de liefhebber dus.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl

Cijferfeitje

De looptijd van een spaarhypotheek is 30 jaar. Wie extra premie stort, kan de looptijd met een of twee jaar bekorten.

Meer over