Geldvraag

Moet ik de woning van mijn demente vader verkopen of aanhouden?

null Beeld Marcel van den Bergh
Beeld Marcel van den Bergh

Uw ouders zijn beiden in de 80. Uw vader is dementerend. Uw moeder wordt steeds zwakker en kan het niet meer aan. Het zal niet lang meer duren of ze moeten naar het verzorgingshuis. U vraagt zich ondertussen af wat er met de bijna hypotheekvrije woning moet gebeuren. Als u de woning verkoopt, neemt het vermogen toe en stijgt de eigen bijdrage voor het verzorgingshuis. Er blijft dan minder over voor de erfgenamen. Kunt u de woning niet beter aanhouden, om te besparen op de eigen bijdrage?

Eerst even principieel: is besparen op de eigen bedrage niet asociaal? Verpleegzorg kost ongeveer 100.000 euro per jaar en de eigen bijdrage is maximaal 30.000 euro per jaar. Vanuit dat perspectief moet u niet moeilijk doen en gewoon de woning verkopen, om vervolgens naar vermogen bij te dragen. Anderzijds: de gemiddelde belastingbetaler betaalt via de premie volksverzekeringen jaarlijks duizenden euro’s aan verpleegzorg (WLZ). De eigen bijdrage is dus een aanvulling op alle eerdere betalingen. U mag daarom uw persoonlijke belang best laten meewegen.

9,65 procent

Over het inkomen tot 35.000 euro betaalt iedere belastingbetaler maximaal 9,65 procent aan premie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De woning is niet het belangrijkste probleem. Als uw vader dement is, heeft hij een WLZ-indicatie nodig om het verpleeghuis in te komen. Het kost ongeveer zes weken om dat aan te vragen bij het CIZ. Uw moeder krijgt die indicatie waarschijnlijk niet. Het is dus onzeker of zij mee kan verhuizen met haar man. Dat lukt alleen als het verpleeghuis een partnerplek beschikbaar heeft. Er zijn wachtlijsten voor verpleeghuizen, en partnerplekken zijn helemaal schaars. En als uw demente vader in een gesloten afdeling belandt, kan zijn vrouw sowieso niet mee.

Er zijn alternatieven, zoals volledige verzorging thuis of een particulier verzorgingshuis of zorgvilla. In beide gevallen betaalt de patiënt maximaal 11.000 euro per jaar voor verzorging. In een zorgvilla komen daar nog kosten voor wonen bij. Dat is stukken duurder, al zijn er wel grote verschillen per zorgvilla. Het voordeel van een zorgvilla is dat iedereen er terecht kan, ook met partner en zonder WLZ-indicatie. Met beide ouders nog in leven, is dit dus wel een optie. U moet de woning dan waarschijnlijk wel verkopen, om de dure villa te betalen.

Als uw vader naar een gewoon verzorgingshuis gaat, betaalt hij zoals gezegd een eigen bijdrage van maximaal 30 mille per jaar. Daar zit alles in: zorg, eten en zelfs zakgeld. Bij zijn generatie hadden mannen vaak het beste inkomen in het gezin. Misschien kan hij de eigen bijdrage gewoon betalen, zonder het vermogen uit de eigen woning aan te hoeven spreken. Bereken het via hetcak.nl/rekenhulp.

Als de woning dit jaar verkocht wordt, gaat het vermogen pas in 2024 meetellen bij de eigen bijdrage. Zorgt u ervoor dat de woning na de jaarwisseling wordt verkocht, dan schuift dat op naar 2025. Door de woning langer uit de verkoop te houden, kunt u dat uitstellen naar uiterlijk 2027.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl

Meer over