GeldvraagReinout van der Heijden

Moet ik de btw betalen als die niet eerder vermeld is?

null Beeld Hollandse Hoogte / Fotobureau Di
Beeld Hollandse Hoogte / Fotobureau Di

U heeft een nieuwe autosleutel nodig. Als u de sleutel telefonisch bestelt, zegt de garagehouder dat die 84 euro kost en dat u daarnaast betaalt voor arbeidsloon à 70 euro per uur. Als u later de sleutel komt ophalen, blijkt dat over beide bedragen nog 21 procent btw gerekend wordt. U bent dus een paar tientjes duurder uit dan verwacht.

Irritant? Zeker. Sterker nog, de garagehouder overtreedt de wet. Hij maakt zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken, omdat hij aan klanten alle prijzen moet vermelden inclusief omzetbelasting (btw). Het lastige is dat u vaak machteloos staat. Gaat u naar de rechter? Kunt u bewijzen wat de garagehouder gezegd heeft? U wilt gewoon de sleutel hebben.

Helaas komt dit vaak voor. Ik heb het meegemaakt met loodgieters, notarissen en advocaten. Bijvoorbeeld: een advocatenkantoor meldt op zijn website een uurtarief van 165 euro plus btw en 5 procent kantoorkosten. In werkelijkheid is dat dus 210 euro. Zowel over het uurtarief als over de kantoorkosten betaalt u immers 21 procent btw. Ik ga liever niet in zee met dit soort bedriegers. In de praktijk mislukt dat soms, als ik vergeet te vragen naar de btw.

Bedrijven verweren zich altijd door te zeggen dat zij geen btw hoeven te rekenen als een klant ‘handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf’. Kortom: de klant kan best een ondernemer zijn en die kan de btw verrekenen. Dat is om twee redenen flauwekul. Ten eerste: het is dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf om vooraf vast te stellen dat zijn klant een ondernemer is. Ten tweede: ondernemers met minder dan 20 duizend euro omzet per jaar die gebruik maken van de KOR-regeling, kunnen sinds vorig jaar geen btw meer verrekenen.

Soms lukt het de burger toch om iets te doen tegen dit soort misleiding. In 2019 kwam er een zaak voor de rechter van iemand die een woning huurde met hulp van een makelaar. De afspraak was dat de woningzoekende voor de bemiddeling een courtage van 8 procent van de jaarlijkse huur aan de makelaar zou betalen. Bij de afrekening bleek dat over dit bedrag nog 21 procent btw gerekend werd. De rechtbank Amsterdam (zaak 2019:7486) was niet gevoelig voor het argument van de makelaar dat er in het contract vermeld stond dat alle bedragen exclusief btw waren. De klant hoefde de btw niet te betalen.

Het nadeel van een rechtszaak is dat de rechter vaak het redelijke midden zoekt. De enige die echt duidelijkheid kan verschaffen, is de wetgever. Het wordt hoog tijd dat ons parlement de wet op de omzetbelasting 1968 aanpast. Daar staat nu in artikel 38: ‘Het is de ondernemer verboden aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn begrepen.’ Door de woorden ‘aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen’ te schrappen, krijgen we misschien eindelijk eerlijke prijzen te horen. Vooraf.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl

Cijferfeitje: 70 euro. Een uurtarief van 70 euro exclusief btw is in werkelijkheid 84,70 euro.

Meer over