‘Mislopen windparken onnodig’

Nederland had de aanleg van twee nieuwe windparken op zee best aan eigen bedrijven kunnen gunnen. Volgens Arnoud van der Slot van consultancybureau Roland Berger hadden de aanbestedingscriteria zodanig kunnen worden gewogen, dat de keuze op een Nederlandse ontwikkelaar was gevallen.

Van onze verslaggever Michael Persson

In mei besloot het ministerie van Economische Zaken dat het Duitse bedrijf Bard Engineering 120 nieuwe windmolens op zee mag bouwen, ten noorden van Schiermonnikoog. Met de aanleg en exploitatie is een subsidie van 4,5 miljard euro gemoeid.

Steunen

Bard doet de ontwikkeling, bouw en het onderhoud zelf, waardoor het relatief weinig andere bedrijven inhuurt. Dat betekent dat ook Nederlandse offshorebedrijven weinig zullen kunnen verdienen aan de bouw van de parken.

Twee adviescommissies kwamen eerder dit jaar juist tot de conclusie dat de Nederlandse overheid de bouw van offshore windparken met gerichte industriepolitiek moet steunen.

Van der Slot, auteur van een advies over windenergie voor het Innovatieplatform, zegt dat de Europese regels regelrecht protectionisme weliswaar verbieden, maar dat er bij aanbestedingen altijd enige speelruimte is. ‘Je kunt de criteria sturen, met de juiste wegingsfactoren. Is dat helemaal legitiem? Nee. Maar gebeurt het in de landen om ons heen? Ja.’

Twee verliezende gegadigden, Nuon en Eneco, kunnen tot vrijdag formeel bezwaar aantekenen tegen de subsidietoekenning aan Bard. Ze zijn hun offertes nog aan het vergelijken met die van Bard.

Protectionisme

Tweede Kamerleden voelen weinig voor een meer nationaal gerichte subsidietoekenning. ‘Ik zie met spijt dat de Nederlandse mededingers de projecten niet binnenhalen’, zegt Ad Koppejan (CDA), ‘maar protectionisme is uiteindelijk dodelijk voor de economie.’ Volgens hem en Cora Nieuwenhuijzen (VVD) zijn de Europese aanbestedingsregels heilig. ‘Daar moeten we niet mee gaan rommelen.’

Diederik Samsom (PvdA) wijst erop dat Eneco vorig jaar een vergunning voor een Brits windpark in de wacht sleepte. ‘Willen ze die ook kwijtraken?’ Volgens Samsom is industriepolitiek iets wat je in het traject vóór een aanbesteding doet. ‘We zijn daar met windenergie te laat mee begonnen. Die achterstand moet je niet proberen in te halen bij de aanbesteding.’

Volgens Samsom hebben Nederlandse bedrijven door een onduidelijk overheidsbeleid ‘te weinig vertrouwen’ in de toekomst van windenergie om een scherpe offerte te kunnen maken. ‘Dan kun je geen risico nemen.’

De twee geplande parken van Bard leveren samen zo’n 600 megawatt vermogen. Het kabinet wil in 2020 6.000 megawatt op zee hebben staan. Hoe de rest wordt gefinancierd, is echter onduidelijk. Overigens pikken Nederlandse bedrijven volgens Bard wel een paar graantjes mee. Buizenbouwer Sif in Roermond levert bijvoorbeeld de stalen funderingen voor een Duits park van Bard.

null Beeld Scanpix
Beeld Scanpix
Meer over