Minima stuiten op grenzen kredietlimiet

Een kredietlimiet, het woord zegt het al, is een limiet. De vraag is alleen: wat is een limiet precies? Een VSB-klant uit Leiden had zich deze vraag eigenlijk nooit hoeven stellen, tot zijn bank zijn limiet plotseling introk omdat er saldotekort was....

'Toen ik bij de VSB rekeninghouder werd, had ik inkomen uit werk, en gaf men mij een kredietlimiet tot tweeduizend gulden', schrijft hij. 'Vanaf het eerste ogenblik heb ik altijd gebruik gemaakt van deze limiet, dat wil zeggen een à twee maanden rood, dan weer enige tijd in de plus. In mijn uitgavenpatroon is de kredietlimiet verweven geraakt.'

Het saldo van de VSB-cliënt ging gewoon op en neer, zoals hij volmondig erkent. 'Halverwege de maand in de min, eind van de maand in de plus.'

Niks aan de hand, tot de Leidenaar, sinds vijf jaar in de bijstand, de brandbrief van zijn bank ontving. Meneer stond structureel rood, en dat mocht niet, was het oordeel van de VSB. De computer had gesignaleerd dat zijn kwartaalkrediet was opgebruikt. Einde verhaal. Uit met de pret. 'Waar is een kredietlimiet dan goed voor, als je niet eens periodiek in de min mag staan?', probeerde de rekeninghouder nog. Tevergeefs.

Heeft de VSB het voorzien op bijstandstrekkers? 'Onzin', zegt de woordvoerder van de Fortis Bank in de maak. 'Langer dan drie maanden rood staan, is onder geen voorwaarde geoorloofd. Dan stoppen we het krediet; u moet dat ook zien als beveiliging van de klant.'

De Leidse VSB-cliënt weet het zo net nog niet. 'Beveiliging? Ik vorm geen gevaar voor mezelf. Waarom kijken ze niet over een langere termijn naar iemands saldo-verleden - over een aantal jaren bijvoorbeeld. Zulke software moeten ze toch kunnen ontwikkelen?'

Nee, zegt de VSB. 'Wij waarschuwen onze cliënten ruim van tevoren op de printregel van een betalingsafschrift wanneer ze te lang rood staan.' Had de Leidenaar zijn bankpost soms niet geopend?

Meer over