Minder mensen uit de bijstand aan het werk

Mensen die in de bijstand zitten, hebben steeds meer moeite een baan te vinden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)....

Van de mensen die in september 1999 in de bijstand zaten, had 13 procent een jaar later een baan. Van de mensen met een bijstandsuitkering in 2002, was dat nog maar 6 procent.

Over de jaren 2004 en 2005 kan het CBS nog niks zeggen omdat er nog geen cijfers beschikbaar zijn. In 2003 nam het aantal bijstandsuitkeringen, na een jarenlange daling, toe tot 420 duizend.

De groep die de bijstand verliet, maar niet ging werken, bleef in de periode van 1999 tot 2003 gelijk. Het betreft hier onder andere mensen die ouder zijn dan 65 jaar.

Mannen met een bijstandsuitkering blijken vaker weer aan de slag te gaan dan vrouwen met een bijstandsuitkering. In de periode van 2002 tot 2003 vond 8 procent van de bijstandsmannen een baan, tegenover 5 procent van de vrouwen. De zorg, de uitzendbureaus en de handel zijn de belangrijkste bedrijfstakken waarin zij terechtkomen.

De reden dat minder mensen dan voorheen de bijstand in de periode 1999 tot 2003 verlieten, is dat minder bijstandsgerechtigden gingen werken.

Onderzoeker Koos Arts van het CBS: ‘Ik vermoed dat dit komt doordat de werkgelegenheid toen afnam.’

Meer over