Miljarden spaargeld van ABN Amro naar Rabobank

De Rabobank heeft in de eerste zes maanden van dit jaar ongeveer 10 miljard euro extra aan spaargeld en deposito’s aangetrokken....

ABN Amro is sinds april het lijdend voorwerp van een overnamestrijd. De bank wordt begeerd door enerzijds de Britse bank Barclays en anderzijds een consortium van Royal Bank of Scotland, de Spaanse bank Santander en Fortis. Vanaf het begin van de overnamestrijd is er gespeculeerd over de vraag hoe klanten zouden reageren op de onzekerheid over de toekomst van ABN Amro.

In juni zei de Rabobank ‘enkele duizenden’ overstappers te hebben verwelkomd. ABN Amro sprak toen in een reactie over ‘enkele tientallen klanten’. Gisteren, bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de Rabobank, was Bruggink concreter: ‘Sinds eind april worden er dagelijks gemiddeld vijfhonderd nieuwe spaarrekeningen geopend. In juli en augustus is dat tempo wat afgevlakt.’ Een en ander zou neerkomen op ongeveer 50 duizend nieuwe spaarklanten in vier maanden tijd. Of dat allemaal gewezen ABN Amro-klanten zijn, kan Bruggink niet met zekerheid zeggen (‘velen vermelden het wel, maar we vragen er niet naar’), maar hij acht het ‘zeer aannemelijk’.

Die nieuwe aanwas in april, mei en juni heeft meteen substantiële gevolgen gehad voor de cijfers van de Rabobank. In totaal trok de bank 14 miljard extra spaargeld van particulieren en deposito’s van zakelijke klanten aan, een toename van 7 procent. Daarvan is 4 miljard in lijn met de gebruikelijke ontwikkeling. Bruggink: ‘Voor 3 tot 4 miljard aan spaargeld en 5 tot 6 miljard aan deposito’s geldt dat niet.’ Op de spaarmarkt (ongeveer 300 miljard euro groot) heeft de Rabobank nu een marktaandeel van 40 procent.

Meer over