Mijnbouw bedreigt wilde kernreactor

De laatste natuurlijke kernreactor in het West-Afrikaanse land Gabon dreigt te worden ontmanteld, aldus een bericht in het tijdschift Science van 16 mei....

Uit die analyses volgde de conclusie dat er zich zo'n twee miljard jaar geleden kernreacties in de ertslaag hebben voorgedaan, vergelijkbaar met die in kernreactoren. Specifieke, lokale omstandigheden zouden die hebben veroorzaakt.

Zo bestaat het vermoeden dat water de natuurlijke splijting van uranium-235 kernen heeft veroorzaakt. Dit water zou neutronen, die vrijkwamen bij het natuurlijke verval van die 235-isotopen, zodanig hebben afgeremd dat volgende splijtingsreacties in gang werden gezet. In de loop der jaren zijn in Gabon dertien van die natuurlijke kernreactoren bij de ontginning van uraniumertslagen vernietigd.

De laatste, veertiende reactor staat op de nominatie voor 'sloop'. Komende herfst zal dat gebeuren, stelt het Gabonees-Franse bedrijf Comuf dat uraniummijnen in Gabon exploiteert. Franse onderzoekers vinden dat deze laatste natuurlijke kernreactor in stand moet blijven om verder onderzoek naar de unieke omstandigheden in Gabon mogelijk te maken. Frankrijk zou daarom met tien miljoen gulden over de brug moeten komen, de waarde van het uraniumerts in de kernreactor.

Meer over