MeesPierson boekt beperkte winststijging

De winst van de bank MeesPierson is vorig jaar met slechts 4 miljoen gulden gestegen tot 254 miljoen gulden. De geringe stijging van de winst had te maken met het wegvallen van een aantal belangrijke bijzondere baten....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het operationele resultaat van MeesPierson steeg vorig jaar met 28 procent tot 232 miljoen gulden. Bestuursvoorzitter J. Kuiper toonde zich tevreden over deze winststijging. 'Heel tevreden zelfs, zeker als rekening wordt gehouden met de grote inspanningen die vorig jaar zijn gedaan voor het verbeteren van de infrastructuur van de bank, de uitgaven voor automatiseringsprojecten, de strategische discussie en de overnamegesprekken.'

Nog eens 22 miljoen gulden werd verdiend aan incidentele baten. In 1995 bedroeg dit bedrag ruim 68 miljoen gulden. De totale baten van de bank kwamen uit op bijna 1,4 miljard gulden.

Meer over