Meer verkeersaders, nog meer stagnatie

Bernard Wientjes is voorzitter van VNO-NCW. Hij maakt zich erg druk over vertragingen bij de uitbreiding van ons wegennet ter bestrijding van het fileprobleem - bijvoorbeeld de A4 bij Leiderdorp (Forum, 28 augustus)....

In de beste Telegraafstijl geeft hij niet zozeer de milieu-eisen de schuld van de vertraging, maar milieuactivisten en `juristerij`, die werkend Nederland hinderlijk voor de voeten lopen.

Ik voel mij weer helemaal terug in de jaren zestig, toen door activisten de term `autobeleid` werd uitgevonden om de toenmalige wegenpolitiek te karakteriseren: `autoweg uitbreiden waar telling oploopt`. Dit standpunt is nu verlaten. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te voorspellen dat als ergens een verkeersader wordt uitgebreid, vervolgens elders in het netwerk weer stagnatie ontstaat.

Ook plannenmakers en overheid beseffen dat dit beleid moest falen. Veel erger vind ik echter het horizontale denken dat door Wientjes wordt tentoongespreid. `Als de bevolking groeit, moeten er meer wegen, meer openbaar vervoer, meer woningen enzovoort komen.`

Als ik op de Nederlandse en Duitse autowegen de colonnes vrachtwagens van soms honderden stuks voorbij zie komen, dan denk ik: de grens is allang overschreden. Dit kan niet goed gaan. Wat willen wij met het wegverkeer? Onbeperkt doorgroeien? Is er een grens?

Nog nooit in de voorbije decennia hoorde ik politici de vraag stellen waar de grens ligt, voor woningbouw, voor wegen en voor de groei van onze bevolking.

Meer over