‘Meer loon in ruil voor vakantie’

De werkgevers willen vrije dagen schrappen in ruil voor een hoger salaris. Zo hopen zij langer werken aantrekkelijker te maken. Dit staat in de vertrouwelijke notitie van de grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW...

VNO-NCW zal het voorstel binnenkort voorleggen aan zijn leden. De komende maanden worden diverse grote CAO’s afgesloten. Schrap vrije dagen, raadt VNO-NCW zijn achterban aan. Het betreft de zogeheten extra, ‘bovenwettelijke’ dagen.

Volgens de wet heeft elke werknemer recht op genoeg vakantiedagen om vier weken vrij te nemen. Voor een werknemer met een volledige baan betekent dit twintig vakantiedagen. In de praktijk hebben verreweg de meeste werknemers daar bovenop zogeheten ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen voor een vijfde vakantieweek. Daarnaast is in veel branches sprake van inconveniëntiedagen en extra vakantiedagen voor diverse doelgroepen als ouderen of juist jongeren.

VNO-NCW stelt voor al deze extra dagen te schrappen in ruil voor meer salaris. De vuistregel is dat het inleveren van een vrije dag gelijk staat aan 0,5 procent loonsverhoging. De werkgevers raden hun onderhandelaars aan werknemers dit extra geld te laten gebruiken voor de nieuwe levensloopregeling. Daarin mogen werknemers jaarlijks 12 procent van hun loon sparen voor betaald verlof. Hierdoor wordt volgens VNO-NCW het grote reservoir aan verschillende soorten vrije dagen – de zogeheten vakantiestuwmeren die veel werkgevers een doorn in het oog zijn – beperkt.

Daarnaast willen de werkgevers werk flexibeler maken. Schrap toeslagen voor werk in de avond, de nacht en het weekend, is het voorstel. Want waarom zou werk op irreguliere uren extra moeten worden beloond nu veel mensen in deeltijd werken, vraagt VNO-NCW zich af.

Tegelijk wil de werkgeversorganisatie voorkomen dat werknemers met een deeltijdbaan meer uren opeisen. Volgens de wet mag dat; werkgevers mogen een dergelijk verzoek alleen weigeren als er ‘zwaarwegende redenen’ zijn om iemand niet meer uren te laten werken.

Werkgevers vrezen dat met name vrouwen, die nu veelal in deeltijd werken, massaal meer werk zullen eisen. VNO-NCW raadt aan met de ondernemingsraad of in de CAO af te spreken dat het wettelijk recht op het omzetten van een driedaagse werkweek in bijvoorbeeld een vierdaagse, niet langer mogelijk is.

Meer over