Markt voor incourante fondsen gered

ABN Amro wil samen met de effectenbank Kempen & Co en de Nationale Investeringsbank (NIB) de incourante markt voortzetten. Deze aandelenmarkt, die niet onder toezicht van de beurs staat, dreigt per 1 juli te worden opgeheven....

Van onze verslaggever

Peter de Waard

AMSTERDAM

Tot de op de incourante markt genoteerde fondsen behoren ondermeer bedrijven en instellingen als Prins Dokkum, Toonder Studio's, Visserij Kennemerland, De Naamplaat, Nyloplast, verzekeraar Conservatrix, de Meppeler Machinefabriek, de wetenschappelijke boekenuitgeverij E.J. Brill, de veerdienst Teso, het Olympisch Stadion in Amsterdam, De Kuip in Rotterdam en het Concertgebouw.

Op dit moment wordt de handel in de aandelen van deze fondsen verzorgd door de beursbedrijven Van der Moolen en AOT. Zij besloten begin dit jaar deze activiteit per 1 juli te beëindigen. Een enkel bedrijf, E.J. Brill, heeft besloten om alsnog over te stappen naar de officiële beurs. Het biotechnologiebedrijf Mogen zal vermoedelijk voor die tijd worden overgenomen. De resterende ondernemingen dreigen na 1 juli echter zelf een aandelenregister bij te moeten gaan houden. Omdat daardoor alle liquiditeit uit de markt verdwijnt heeft een aantal beleggers de incourante fondsen bij voorbaat afgestoten.

Menno de Jager van het emissiebedrijf van ABN Amro stelt dat de bank veronrust was over de mogelijke stille dood van de incourante markt. 'We willen daarom toch iets gaan doen. Samen met Kempen en de Nationale Investeringsbank hebben we een plan opgesteld om de markt te handhaven.' De Jager erkent dat het een beetje laat is - 'we liggen achter op schema' - maar ziet toch kansen om voor 1 juli met een reddingsplan te komen. Voorwaarden zijn een actieve deelname van een aantal financiële instellingen dat als market-maker in incourante fondsen wil gaan optreden. Daarnaast wil De Jager een actieve research in incourante fondsen van de grond tillen.

'We zullen dan ook de genoteerde bedrijven benaderen of zij informatie beschikbaar willen stellen om deze actieve research mogelijk te maken', aldus De Jager. Van der Moolen en AOT hebben de markt vooral passief benaderd. Indien iemand aandelen wilde kopen of verkopen zochten zij een verkoper of koper. Indien dat niet lukte kwam er veelal geeen transactie en koers tot stand.

In de nieuwe situatie zullen de betrokken banken zelf vaker als koper of verkoper moeten gaan optreden. Hierdoor zal de liquiditeit in de markt aanzienlijk kunnen toenemen. De exploitatie van de incourante markt zal daardoor weer rendabel kunnen worden.

Van der Moolen en AOT vonden deze exploitatie te duur. De administratiekosten werden steeds hoger. Daarnaast moeten de aandelen van de op de incourante markt genoteerde fondsen daadwerkelijk fysiek worden geleverd. Dit gaat gepaard met hoge kosten.

Onduidelijk is of de initiatiefnemers van een nieuwe incourante markt alle fondsen in de notering willen nemen. Mogelijk zal het kaf van het koren worden gescheiden. In een aantal fondsen - failliete ondernemingen of oude Indische cultuurwaarden - komt vrijwel nooit meer een transactie tot stand.

Meer over