Mannen vaker met ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof begint langzamerhand ook bij mannen aan te slaan. In 2000 waren negen van de honderd verlofaanvragen van een man, vorig jaar is dat gestegen naar achttien mannen....

In 2004 hadden 266 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof; een onbetaalde verlofregeling waarbij ouders bijvoorbeeld gedurende een half jaar maximaal de helft van het aantal arbeidsuren thuis kan blijven om voor kinderen te zorgen. Van deze groep hebben 73 duizend werknemers daadwerkelijk verlof opgenomen. Bijna driekwart stelt het opnemen uit of ziet er vanaf.

Vrouwen nemen veel vaker dan mannen verlof op. In 2000 ging 37 procent van alle vrouwen die daar recht op hadden met verlof. Vorig jaar steeg dit naar 39 procent. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen, die volgens het CBS op 18 procent blijven steken.

In 2004 kreeg de meerderheid van de ouders met ouderschapsverlof het salaris geheel of gedeeltelijk doorbetaald tijdens de verlofperiode. De doorbetaling lijkt dan ook een stimulerende werking te hebben op het aanvragen van verlof.

De wettelijke regeling kent alleen onbetaald verlof, maar in steeds meer CAO’s zijn werkgevers en werknemers een geheel of gedeeltelijke vergoeding overeengekomen.

In 2000 werd minder dan de helft van alle ouders doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof. Vorig jaar is dit percentage verlofgangers dat geheel of gedeeltelijk werd doorbetaald, gestegen naar ongeveer 60 procent. Het CBS noemt dat ‘een behoorlijke stijging’.

Mannen krijgen iets vaker doorbetaald dan vrouwen: 62 procent van de mannen die met verlof gaan wordt doorbetaald tegen 58 procent van de vrouwen.

Meer over