nieuwstopmanagers

Managers presteren niet beter bij salaris boven 6 ton, stellen onderzoekers

Het ideale salaris van topmanagers ligt tussen de 4 en 6 ton: tot dat bedrag functioneren ze duidelijk beter dan hun lager betaalde concullega’s, maar bij salarissen boven de 6 ton gaan hun prestaties er zelfs een fractie op achteruit.

4 tot 6 ton is het optimale salaris voor managers, schrijven onderzoekers.

 Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
4 tot 6 ton is het optimale salaris voor managers, schrijven onderzoekers.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met een salaris van 20,1 miljoen euro betaalt Shell zijn topman Ben van Beurden dus eigenlijk 19,5 miljoen euro te veel, terwijl ook Ajax-voorzitter Edwin van der Sar met 614 duizend euro per jaar net iets meer salaris toucheert dan strikt noodzakelijk.

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Uit het onderzoek, dat onder meer bestond uit een steekproef onder 433 Nederlandse bedrijven uit de industriële sector, blijkt dat de kwaliteit van het bestuur van een bedrijf positief samenhangt met hogere salarissen voor de topman of -vrouw.

Dit geldt echter alleen maar tot een bepaalde grens: boven de 600 duizend euro kachelen de prestaties van managers – denk aan het behouden van personeel, zo slim mogelijke werkprocessen en andere graadmeters – juist iets achteruit. Deze verslechtering is te klein om statistisch significant te zijn, maar het staat wel vast dat managers in elk geval niet beter gaan presteren als ze meer dan 6 ton gaan verdienen, schrijven de onderzoekers.

Dat 4 tot 6 ton het optimale salaris is voor managers is nieuw, maar uit eerder onderzoek was wel al gebleken dat er geen eenduidige relatie is tussen het honorarium van ceo’s en de prestaties van hun bedrijven. De afgelopen decennia zijn bedrijfsprestaties en topsalarissen langzaam maar zeker van elkaar losgezongen geraakt. Zo bleek uit Brits onderzoek bijvoorbeeld dat waar de omzet en winst van de 350 grootste Britse bedrijven tussen 2000 en 2013 met respectievelijk 140 en 195 procent stegen, de salarissen van hun bestuurders met 350 procent toenamen.

Lees meer over topsalarissen:

Als de baas 283 keer meer verdient dan de werkvloer: de loonkloof bij AEX-bedrijven onder de loep

De topsalarissen van Ajax tot Unilever op een rij: de kloof tussen de beloning van de top van het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector dreigt te groot te worden, waarschuwen deskundigen.

Meer over