Luxemburg blijft gekant tegen bronbelasting

Hoewel minister Zalm van Financiën en zijn Duitse collega Waigel nog steeds goede hoop hebben, is het vrijwel uitgesloten dat lidstaten van de Europese Unie binnenkort overeenstemming bereiken over een uniforme bronbelasting op rente-inkomsten van spaartegoeden....

Van onze correspondent

LUXEMBURG

Zo'n minimalistische houding is onaanvaardbaar voor Zalm. Hij vindt het vooral belangrijk dat buitenlandse banken informatie verschaffen over spaartegoeden van Nederlanders. De hoogte van de bronheffing is van veel minder belang ('dat mag best 1 procent zijn'), aangezien het in Nederland toch een voorheffing betreft.

Volgens diplomaten is het voor Luxemburg echter onaanvaardbaar om bankgegevens te verstrekken aan Europese belastingdiensten. Het groothertogdom leeft van zijn 220 banken die het bankgeheim koesteren. De Luxemburgers zijn als de dood zo bang dat de spaarders hun toevlucht nemen tot een ander belastingparadijs, met name Zwitserland.

Nederland streeft naar een Europese regeling voor bronbelasting (volgens Zalm bij voorkeur 25 procent) in combinatie met een verplichte gegevensuitwisseling, de rente-renseignering. Ook de Duitse minister Waigel zei dat een overeenkomst over bronbelasting absolute prioriteit moet krijgen. Maar beide bewindslieden moesten toegeven dat daarover nog steeds meningsverschillen bestaan.

Volgens Zalm is het nu of nooit. Want Luxemburg is momenteel voorzitter van de Europese Unie. Die positie dwingt het land tot een flexibele opstelling. 'De flexibiliteit is altijd het hoogst onder het Luxemburgs voorzitterschap', aldus Zalm.

Maar de Luxemburgse premier en minister van Financiën Juncker wil slechts een gebaar maken: een bronheffing op een zeer laag niveau. Ook eist hij dat andere belastingparadijzen in de EU, zoals de Britse kanaaleilanden, worden aangepakt. Diplomaten vrezen dat Luxemburg in december zal zeggen: we hebben onze goede wil getoond, maar het is niet gelukt. Als het Luxemburgse voorzitterschap eind dit jaar afloopt, zijn de kansen op een regeling voor de eerstkomende jaren verkeken.

Meer over