Limburgers vrezen terp met nieuwbouw

De keuken van de boerderij van Elly Kanters kijkt uit op een groot weiland omsloten door de midden-Limburgse kerkdorpen Ool en Herten en een dijk....

Ool begrijpt dan ook niets van de vergevorderde plannen van de gemeente Roermond om op deze zestig hectare luxe woningen te gaan bouwen. 'Oolderveste' heet het project. De nieuwbouw is spectaculair omdat er negenhonderd woningen op een twee meter hoge terp worden gebouwd. Daaromheen wordt een ringdijk van nog eens vier meter hoogte aangelegd met enorme pompinstallaties die het overtollige kwelwater moeten wegwerken. De nieuwe inwoners zou met die maatregelen voldoende bescherming tegen overstromingen worden geboden.

De aanpak heeft tot grote onrust geleid in Herten en Ool. De vijfduizend inwoners vrezen toenemende wateroverlast nu er met de verhoogde nieuwbouwwijk in feite een dam op de afvoerende oever van de Maas wordt opgeworpen.

Na het hoog water in '93 en '95 ligt wateroverlast in Herten en Ool zeer gevoelig. Met de nieuwbouwplannen zien de inwoners de beelden van evacuatie alweer opdoemen.

De emoties zijn inmiddels zo hoog opgelopen, dat de Roermondse wethouder Jos van Rey, de leider van het project, door enkele inwoners met de dood is bedreigd. Maandagochtend werd nog aan een aanslag op het leven van het voormalige VVD-Tweede-Kamerlid gedacht toen in de glazen pui van zijn woning een gat werd aangetroffen.

Onderzoek van de politie wees uit dat het gat niet was veroorzaakt door een kogel, maar vermoedelijk door een steentje dat is weggesprongen vanonder een autoband.

'Een hele opluchting', reageert gemeentewoordvoerder T. Metsemakers. De grimmige sfeer rond het project is evenwel niet verdwenen, erkent hij. De woede in Herten en Ool werd afgelopen maand nog eens versterkt toen projectontwikkelaar Stienstra met toestemming van de gemeente plotseling tweeduizend bomen in het gebied kapte.

'Mensen stonden te janken', vertelt woordvoerder Rob de Wolff van de Samenwerkende Buurt- en Belangenverenigingen Herten. In de auto langs de landerijen toont De Wolff de kaalslag. Geen populier staat nog overeind. Roermond heeft haast, zegt De Wolff. Over enkele maanden wil projectontwikkelaar Stienstra hier beginnen met het opspuiten van de terp. De 1,2 miljoen kuub zand voor de verhoging wordt met pijpleidingen uit de nabijgelegen Oolderplas aangevoerd. Daarna komt de dijk van vier meter hoogte rond de nieuwbouw villawijk.

'Dat is een bescherming die wij straks ontberen', zegt De Wolff. 'Het verhaal is: jullie in de oude kern kunnen verzuipen.' De actievoerder ziet met het bouwplan een grote blokkade voor het bergend vermogen van de Maas. 'Deze landerijen fungeren nu nog als opvangbassin voor de uit haar oevers tredende Maas. Dat natuurlijke systeem haal je met zo'n gigantisch nieuwbouwplan volledig overhoop.'

Het zegt De Wolff weinig dat drie onderzoeksbureaus geen problemen verwachten voor de omliggende dorpen. De belangrijkste studie naar de veiligheid werd in april van dit jaar geleverd door Grontmij Advies en Techniek in Eindhoven. De vastgoedpoot van diezelfde Grontmij stapte niet lang daarna voor circa 50 miljoen gulden in het project. Merkwaardig, vindt De Wolff: 'De onderzoekers gaan het project nu zelf uitvoeren.'

Grontmij verwijst naar opdrachtgever Stienstra. 'We kunnen ons de twijfel bij de bewoners voorstellen', reageert projectdirecteur E. Wolters van Stienstra. 'Maar advies en vastgoed zijn twee gescheiden divisies bij Grontmij. De studie is bovendien getoetst door Rijkswaterstaat. Ook daar verwacht men geen problemen.'

Meer over