Landelijk systeem voor inzameling kunststof verpakkingen

Er komt een landelijk systeem voor de inzameling van kunststof verpakkingen. Minister Cramer van Milieu zei woensdag in de Tweede Kamer dat zij op korte termijn overeenstemming zal bereiken met de gemeentes en de producenten van verpakkingen om dat te regelen.

Door Douwe Douwes

Het geld voor het systeem moet komen uit de belasting op verpakkingen, die de regeringspartijen in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Dat geld zal in eerste instantie door de producenten van de verpakkingen moeten worden opgehoest. Die zullen het aan de eindverbruikers – de consumenten – doorberekenen.

Gemeentes
Een groot deel van het geld zal naar de gemeentes gaan, die er een grootschalig inzamelsysteem mee moeten opzetten. De minister onderhandelt nog over de precieze financiële invulling van het plan. Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten benadrukt dat die gesprekken nog lopen.

Cramer wil bereiken dat 40 procent van de plastic verpakkingen wordt ingezameld en hergebruikt. Nu ligt dat nog rond de 30 procent. Als dat lukt, is het volgens Cramer niet nodig om statiegeld op kleine plastic frisdrankflessen in te voeren. Een groot aantal partijen in de Kamer is daar wel voorstander van. Als het systeem over een paar jaar goed blijkt te werken, kan ook het statiegeld van de grotere plasticflessen af. Cramer denkt met een nieuw inzamelsysteem een energiebesparing te kunnen realiseren die gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 300 duizend personen.

Voorzichtig positief
De Tweede Kamer was gisteren – nadat de minister uit de doeken had gedaan wat haar precies voor ogen staat – voorzichtig positief over haar plannen. Alle politieke partijen stellen wel als voorwaarde dat de gemeentelijke afvalheffingen omlaag gaan. Door de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen produceren huishoudens immers meer regulier afval, zodat de verwerking daarvan goedkoper wordt. Bovendien betalen eindgebruikers van verpakkingen de doorberekende verpakkingenbelasting. Daarnaast eisten de Kamerleden dat zij nog hun zegje over de overeenkomst mogen doen voordat de minister definitief haar handtekening zet.

De verpakkingen, en het aanpalende probleem van het zwerfafval, vormen al jaren een heet hangijzer in Den Haag. Vorige afspraken die onder anderen staatssecretaris van Geel (CDA) met gemeenten en bedrijfsleven sloot liepen op niets uit.

Meer over