Laatste blokkade voor toetreding Nederland tot EMU verdwenen

De Europese ministerraad van Financiën heeft maandag de aanbeveling van de Europese Commissie overgenomen om Nederland te schrappen van de lijst met landen waarvan de overheidsfinanciën buitensporige tekorten vertonen....

Van onze correspondent

Peter de Graaf

BRUSSEL

De EU geeft met haar positieve oordeel aan dat ze de Nederlandse staatsschuld (circa 75 procent) niet buitensporig hoog vindt, ook al zit die ruim boven de EMU-norm van 60 procent. De 'Ecofin', zoals de ministerraad kortweg wordt aangeduid, meent echter dat de schuld in voldoende mate afneemt in de richting van de norm.

In een begeleidende verklaring wordt gerefereerd aan de enorme reserves van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, die (volgens de ietwat verouderde EU-cijfers) 195 miljard gulden bedragen.

De Duitse minister van Financiën Waigel noemde de ABP-reserves 'heel uitzonderlijk'. Hij zei na afloop van de vergadering dat deze specifieke pensioenvoorziening heeft meegeteld bij het positieve oordeel over Nederland. 'We kunnen eigenlijk wel zeggen dat de Nederlandse schuld in de buurt van de 60 procent zit', aldus Waigel.

Volgens diplomaten heeft juist Duitsland lang geaarzeld om in te stemmen met het oordeel dat de Nederlandse overheidsfinanciën geen buitensporige tekorten meer vertonen. De Duitsers zouden het niet zo'n prestatie vinden dat Den Haag de schuld in de afgelopen jaren heeft verminderd van 80 tot 75 procent. Waigel spaarde Nederland gisteren echter en had slechts lovende woorden voor de Nederlandse begrotingsdiscipline.

Op de achtergrond speelt mee dat Duitsland juist grote moeite heeft om zich te kwalificeren voor de EMU. De Duitse schuld loopt zelfs op tot iets boven de 60 procent. Waigel heeft zijn EU-collega's om clementie gevraagd vanwege 'uitzonderlijke omstandigheden', met name de hoge kosten voor de ontwikkeling van Oost-Duitsland. De EU heeft begrip voor de specifieke Duitse problemen. Minister Zalm, fungerend voorzitter van de Ecofin, noemt de kosten van de Duitse hereniging 'een relevante factor'.

De Europese ministerraad was van oordeel dat ook de Finse overheidsfinanciën geen buitensporig tekort meer vertonen. Daarmee voegen Nederland en Finland zich bij het selecte gezelschap van Ierland, Denemarken en Luxemburg. De EU meent dat deze vijf landen voldoende hebben gedaan om zich te plaatsen voor de EMU.

De overige tien lidstaten moeten nog hun best doen om te voldoen aan de Maastricht-criteria. De EU-raad gaf aan negen landen 'aanbevelingen' voor een gezond financieel-economisch beleid. Vooral Italië kreeg een ernstige vermaning. De EU constateerde dat de Italiaanse controle op de uitgaven in 1996 'onvoldoende' was en dat verschillende bezuinigen in 1997 slechts eenmalige maatregelen waren. De raad beveelt Italië aan de bezuinigingen te vervangen door 'structurele maatregelen met een permanente invloed op de begroting'.

Die kritiek op Italië stond in schril contrast met de lof die Spanje en Portugal te beurt viel. De plannen die zij gisteren presenteerden om zich te kwalificeren voor de EMU kregen een warm onthaal. 'Geloofwaardig, realistisch en evenwichtig', aldus EU-commissaris De Silguy.

Pagina 11: Commentaar

Meer over