Kwaliteit van zorg kan lijden onder prijzenslag

Iedereen die zich in een collectief verzekert, kan een mooie korting op de premie binnenhalen. Toch is dit niet in het voordeel van de consument en de patiënt....

De premie voor de basisverzekering in het nieuwe zorgstelsel wordt bij collectieve contracten fors lager dan verwacht. In hun strijd om de gunst van de klant zijn sommige verzekeraars al gezakt tot 900 euro, waar de kostprijs rond 1050 euro per jaar ligt. De prijzenslag lijkt een welkom cadeau.

Is de marktwerking in de zorg nu al een succes te noemen?

Nee, vindt Eelke van der Veen, de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Agis. De premie is volgens hem te laag. Verzekeraars teren in op hun reserves. Daar kunnen ze niet eeuwig mee doorgaan. Als ze de klant eenmaal binnen hebben, zullen ze de premie verhogen, vreest hij. Of ze verhalen de schade op klanten die zich niet hebben verenigd binnen een collectief.

Bovendien, stelt Van der Veen, sneuvelt op deze manier een andere hoofddoelstelling van het nieuwe zorgstelsel, te weten verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

Van der Veen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat verzekeraars de agressieve prijsconcurrentie van dit moment in de toekomst gaan goedmaken. Het kan zijn dat zorgverzekeraars de kosten proberen laag te houden door met artsen en paramedische dienstverleners contracten af te sluiten die draaien om de laagste prijs en niet zozeer om de beste kwaliteit. Of de premies gaan omhoog, bijvoorbeeld in 2008.’

Ook bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg van de zorgverzekeraar ONVZ vreest dat de marktwerking in de zorg geen succes wordt. Doordat de strijd zich nu zo toespitst op de collectieve contracten en er grote verschuivingen in die markt komen, wordt de kans groot dat er chaos ontstaat bij een aantal zorgverzekeraars. Dat maakt dat de aandacht verschuift van het verbeteren van de kwaliteit in de zorg, meent hij.

Kleijnenberg: ‘De operatie is uniek. Van alle 16 miljoen verzekerden in Nederland vervalt het contract. Veel grotere groepen consumenten kunnen van verzekeraar veranderen dan eerder werd verwacht. Het is de vraag of verzekeraars dit goed kunnen opvangen.’

De administratieve verwerking van alle veranderingen kan grote problemen veroorzaken. Ter vergelijking: de administratie bij veel energieconcerns werd na de liberalisering enkele jaren geleden een chaos terwijl een relatief kleine groep destijds overstapte.

De ONVZ-topman: ‘De consument die kiest voor het collectief contract met de grootste korting kan straks zeer teleurgesteld raken. De zorgverzekeraar met de laagste premie biedt de consument straks karige zorg.’

De woordvoerders van CZ en VGZ geloven daarentegen heilig in een succesvolle marktwerking in de zorg. ‘De prijs wordt voor de consument lager, zeker voor hen die onder een collectief contract vallen.’

CZ en VGZ bieden brede pakketten aan, stellen de woordvoerders, waarbij niet alleen op prijs maar ook op inhoud van het pakket wordt geconcurreerd. En dat is de inhoud en kwaliteit van de zorg.

Beide verzekeraars weten zich op dit moment goed staande te houden in de huidige slag om het collectieve contract. CZ heeft bijvoorbeeld het collectieve contract van de politie (135 duizend mensen) afgesnoept van Agis. En, geven beiden toe, er zit een redelijke rek in de reserves van CZ en VGZ. Dat maakt het volgens de woordvoerders eenvoudiger overeind te blijven in het gevecht.

Meer over