NIEUWS

Krijg je een nieuwe omzetsubsidie, moet je de andere weer inleveren

Noodlijdende ondernemers die een tegemoetkoming krijgen voor hun de vaste lasten worden daardoor gekort op hun loonsubsidie. Het ministerie wilde daarmee dubbele subsidiëring voorkomen.

Een winkelstraat in Breda: uitverkoop in de hoop op wat omzet. Beeld Arie Kievit
Een winkelstraat in Breda: uitverkoop in de hoop op wat omzet.Beeld Arie Kievit

De tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) was vorige zomer voor veel noodlijdende ondernemers een opluchting. Met die regeling uit het tweede steunpakket konden zij, bij meer dan 30 procent omzetverlies, naast de loonsteun een deel van de huur, energierekening en voorraden gecompenseerd krijgen. Maar veel ondernemers wisten niet dat die nieuwe tegemoetkoming deels ten koste zou gaan van de loonkostensubsidie (de NOW, voluit: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid).

Daar komen ze achter nu uitkeringsinstantie UWV de rekening van de coronasteun opmaakt. Zowel de NOW als de TVL is een voorschot op basis van verwacht omzetverlies. Sinds half april kunnen werkgevers doorgeven hoe groot de economische neergang afgelopen zomer was. Vervolgens wordt berekend op hoeveel subsidie zij recht hadden. Veel ondernemers komen erachter dat zij meer NOW moeten terugbetalen dan geraamd, omdat zij in diezelfde periode TVL kregen. Die wordt namelijk bij de omzet opgeteld.

Gevolgen

Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt grofweg 20 cent NOW minder uitgekeerd. Dat is destijds zo opgezet om dubbele subsidiëring van werkgevers te voorkomen. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland voelt het voor sommige ondernemers onrechtvaardig. ‘Je krijgt steun omdat je in de problemen zit, en dat leidt ertoe dat je op een ander vlak minder steun krijgt.’

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat de gevolgen naarmate de crisis vorderde ‘steeds meer in beeld zijn gekomen’. Niet in de laatste plaats omdat de TVL de afgelopen maanden onder druk van brancheorganisaties steeds verder is verhoogd, waardoor deze een steeds groter effect heeft op de hoogte van de uitkering uit de NOW-regeling.

In tijden van lockdown probeerden winkels als deze in Haarlem (hier in maart van dit jaar) hun klanten nog zo goed mogelijk te bedienen, in afwachting van versoepelingen. Beeld ANP
In tijden van lockdown probeerden winkels als deze in Haarlem (hier in maart van dit jaar) hun klanten nog zo goed mogelijk te bedienen, in afwachting van versoepelingen.Beeld ANP

Het kabinet heeft geprobeerd er een mouw aan te passen door ook de NOW-subsidie wat te verruimen. Maar door de recente verhoging van de TVL naar 100 procent hebben honderden bedrijven geen recht meer op NOW doordat ze de drempel van 20 procent omzetverlies niet meer halen. Tientallen bedrijven zouden door die verhoging van de TVL zelfs per saldo minder steun ontvangen, schreef minister Wouter Koolmees onlangs naar de Kamer.

Volgens de werkgeversorganisaties moet er ruimhartig worden omgegaan met ondernemers die, mede door deze constructie, NOW-steun moeten terugbetalen. Zij zouden eerst twee jaar ‘adempauze’ moeten krijgen en daarna tien jaar de tijd moeten krijgen voor de terugbetaling. Uitkeringsinstantie UWV liet eerder weten coulant te zullen zijn met betalingsregelingen. Uit een steekproef bleek al dat 60 procent van de ondernemers loonsteun moet terugbetalen.

Leon van der Klooster, heeft een zaak in 50-plusmode

‘Vorig jaar heb ik dik een miljoen minder omzet gemaakt. Ik kreeg weliswaar NOW voor mijn werknemers, maar de echte kosten zaten in de vaste lasten. Ik heb 4 ton aan kleding hangen die nog geen mens heeft gezien. Toen ik hoorde dat er een TVL zou komen voelde dat echt als een levensader, maar het bleek een bloedvat. Door die regeling moet ik 7.000 euro NOW terugbetalen. Dat is 20 procent. Ik ben geen slachtoffer, ik ga niet zielig zitten doen. Ik neem als ondernemer die last op mijn schouders. Maar als de ene regeling wordt gebruikt om de andere te korten dan zakt daar wel je broek vanaf.’

Astrid van Loon, heeft met haar man een lunchroom

‘Nadat we in maart helemaal dicht waren geweest, mochten we deze zomer deels open. In plaats van 27 tafels, konden we vanwege de richtlijnen maar 16 bedienen. Het omzetverlies was daardoor nog altijd 35 procent maar omdat ik die periode TVL had gekregen, moesten we alle NOW terugbetalen: 12.000 euro. Toen mijn man en ik erachter kwamen, hebben we direct de computer afgesloten. Ik was zo verbijsterd. Als ondernemer zakken we elke maand dieper in de ellende. Ik heb de spaarpotten van de kinderen leeggehaald, ik heb een tijdelijke baan genomen bij de coronavaccinatiestraat maar de verdiensten daarvan werden afgetrokken van mijn nooduitkering (Tozo). Ik heb echt het idee dat de ambtenaar die deze regelingen maakt, niet begrijpt wat wij als ondernemer meemaken.’

Meer over