KPN groot in digitale tv na kopen Nozema

KPN verwacht voor het eind van volgend jaar in nagenoeg het hele land digitale televisie via de ether te kunnen bieden....

Nozema is nu nog voor 59 procent in handen van de Nederlandse staat. De NOS (40 procent) en de Wereldomroep (1 procent) zijn de andere aandeelhouders. Het ministerie van Financiën voerde de onderhandelingen met KPN.

Het telecombedrijf aast al langer op Nozema. KPN, dat kampt met stagnerende omzetten op zijn vaste telefoonnet, ziet groeimogelijkheden door televisie en radio via de ether – dus draadloos – te gaan verspreiden. KPN doet dit al onder eigen naam, en biedt daarmee een vergelijkbaar product als Digitenne.

In laatstgenoemd bedrijf heeft zowel KPN als Nozema een belang van 40 procent. Door de overname van Nozema krijgt KPN de controle over Digitenne, dat nu nog alleen in de Randstad actief is. Volgens een woordvoerder van KPN is een investering ‘van enkele tientallen miljoenen euro’s’ nodig om volgend jaar landelijke dekking te bereiken.

Tot dusver wisten KPN en Digitenne samen 160 duizend klanten te werven voor digitale ethertelevisie. KPN biedt zijn bestaande telefonie- en adsl-klanten korting op digitale tv, en prikkelt hen hiermee hun kabelabonnement – bijvoorbeeld bij UPC, Casema of Essent – de deur uit te doen. Deze bedrijven, die in hun regio’s opereren als monopolisten, zijn niet overal even geliefd, omdat ze hun prijzen de afgelopen jaren met tientallen procenten hebben verhoogd.

De mededingingsautoriteit NMa moet nog toestemming geven voor de overname van Nozema. Eerder liet de NMa weten te vrezen voor de uitsluiting van KPN-concurrenten. Ook de Tweede Kamer keerde zich tegen de verkoop van Nozema.

Dit wordt volgens een voorstel van KPN ondervangen door het beheer van de masten – dus niet het eigendom – onder te brengen bij een onafhankelijke partij. ‘Die beslist dus wie toegang krijgen tot het netwerk, ook als wij dat zelf zijn’, zegt de KPN-woordvoerder. De hoogste masten van Nozema, die van veertig meter en hoger, zijn eerder al afgescheiden van Nozema en vallen niet onder de overname.

De Vecai, de branchevereniging van kabelbedrijven, is niettemin ontstemd. ‘De macht van KPN wordt zo wel erg groot’, zegt Vecai-voorman Rob van Esch. De Tweede Kamer wordt volgende week geïnformeerd over de Nozema-transactie.

Ook Broadcast Partners toonde belangstelling. Ondanks enkele juridische procedures vist deze firma nu achter het net. Volgens het ministerie van Financiën kwam het principe-akkoord met KPN tot stand omdat het bedrijf qua prijs en perspectieven voor de verdere ontwikkeling van Nozema boven de concurrentie uitstak.

Meer over