Kosten Fyra veel hoger dan gedacht: 11 miljard euro

De kosten voor de aanleg en onderhoud van de hogesnelheidslijn en de problemen met de Fyra vallen veel hoger uit dan tot nu toe werd aangenomen. De snelle spoorverbinding met België heeft de staat al 11 miljard euro gekost en de teller loopt door. Eerder werden de kosten van de flitslijn op 7 tot 8 miljard euro geraamd.

Fyra Beeld anp
FyraBeeld anp

Dit zei Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg woensdag tijdens een persbriefing in aanloop naar de openbare verhoren van de door haar voorgezeten parlementaire enquêtecommissie Fyra. 'De koude rillingen lopen mij over de rug als ik eraan denk wat we hebben geïnvesteerd in de hogesnelheidslijn, zonder te krijgen wat we wilden.'

Flitslijn

De onderhoudskosten van de flitslijn tussen Schiphol en België vallen fiks hoger uit te dan verwacht. Om met snelheden van ruim 300 kilometer per uur over het spoor te kunnen razen, is de hogesnelheidslijn aangelegd in een speciale betonnen bak. De Hollandse bodem blijkt op sommige plaatsen te drassig om het gewicht van de spoorbak langdurig te torsen. De spoorbeheerder voert sinds de ingebruikname van de lijn een constante strijd tegen schade door verzakkingen van het spoor.

De openbare verhoren vormen het sluitstuk van de enquête naar de Fyra. De commissie heeft de afgelopen anderhalf jaar archiefkasten vol stukken verzameld en geanalyseerd en tachtig betrokkenen achter gesloten deuren verhoord. Veertig van hen zullen de komende vier weken ook in het openbaar verantwoording moeten afleggen. Onder hen zijn voormalig ministers Gerrit Zalm (Financiën) en Tineke Netelenbos (Verkeer en Waterstaat).

Vooralsnog zijn alleen de namen van de betrokkenen die de eerste week worden gehoord openbaar gemaakt. Vermoedelijk wil de commissie ook de directeuren van de Belgische spoorwegen en de Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda aan de tand voelen. Tijdens de parlementaire enquête naar het financieel stelsel weigerden enkele buitenlandse hoofdrolspelers zich te onderwerpen aan een verhoor onder ede door het Nederlandse parlement. Van Toorenburg: 'Iedereen die wij hebben opgeroepen heeft toegezegd voor de commissie te zullen verschijnen.'

Commissievoorzitter Madeleine van Toorenburg Beeld anp
Commissievoorzitter Madeleine van ToorenburgBeeld anp

'Geen tribunaal'

De enquêtecommissie Woningbouw beschouwde het publiekelijk ter verantwoording roepen van betrokken bestuurders als een belangrijk nevenaspect van de openbare verhoren. Van Toorenburg is hier naar eigen zeggen niet op uit. 'Wij willen onze objectiviteit bewaren en zijn geen tribunaal.' Mogelijk speelt de complexiteit van het dossier hierbij een rol. De problemen rond de aanleg van de hogesnelheidslijn en de introductie van de Fyra lijken eerder het uitvloeisel van een desastreus samenspel tussen Tweede Kamer, kabinet en de NS dan het heksenspel van een enkele kwade genius.

Van Toorenburg: 'We willen inzichtelijk maken hoe de staat miljarden heeft kunnen 'verjubelen' aan de aanleg van een snelle treinverbinding naar België, zonder een volwaardig aanbod van snelle treinen tot stand te brengen.'

Gerrit Zalm Beeld anp
Gerrit ZalmBeeld anp
Meer over