Kopers betalen steeds meer dan huurders

De lasten van een koopwoning zijn in de periode 1990-1998 meer gestegen dan de woninglasten van bewoners van huurwoningen. In die periode stegen de gemiddelde woonuitgaven van huurders (huur, energielasten en belasting) met 250 gulden per maand tot 900 gulden....

Dat blijkt uit het Woningbehoefte Onderzoek 1998, dat het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben gepubliceerd. Omdat huurders vaker tot de lagere inkomensgroepen behoren geven zij wel een groter deel van hun inkomen uit aan wonen.

Meer over