Koninklijk Huis kost alles bij elkaar 50 tot 60 miljoen gulden

Het Koninklijk Huis kost de staat volgend jaar vijftig tot zestig miljoen gulden. Dat bedrag gaat op aan salarissen, personeels- en vervoerskosten en onderhoud van de vier paleizen die de leden van het Koninklijk Huis ter beschikking staan....

Officieel staat het Huis der Koningin voor 48 miljoen gulden in de boeken. Maar daar zitten de kosten van het regeringsvliegtuig, de restauraties aan Huis ten Bosch en de rijtour op Prinsjesdag niet bij. Die staan apart vermeld op de begrotingen van de verschillende ministeries.

Aan uitkeringen ontvangen koningin Beatrix, haar man prins Claus, zoon Willem-Alexander en haar ouders 14,2 miljoen gulden. Dat bedrag is voor hun salaris en (niet-)personele kosten. De salarissen worden netto uitgekeerd. De leden van het Koninklijk Huis betalen geen belastingen .

Koningin Beatrix en haar moeder prinses Juliana kosten het ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast 16,9 miljoen gulden voor secretariële ondersteuning, boekhouding en de kanselarij der huisorde. Er staan 119 mensen op de loonlijst.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is 7,1 miljoen gulden kwijt aan vervoerskosten van de leden van het Koninklijk Huis. Er zijn 46 mensen in dienst, die de auto's van de Koninklijke Stallen rijden en onderhouden, en de paarden berijden en verzorgen.

Op de begroting van minister Netelenbos staan bovendien de kosten voor onderhoud en exploitatie van het vliegtuig voor de regering en leden van het Koninklijk Huis: 5,3 miljoen gulden. Die stelt het departement ter beschikking.

Voor de vier paleizen die de leden van het Koninklijk Huis mogen gebruiken is 9,7 miljoen gulden uitgetrokken. Het betreft het Paleis op de Dam, Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en Paleis Soestdijk. Twee miljoen is voor materiële kosten, de rest voor personeel zoals tuinlieden.

Het onderhoud en de renovatie van de paleizen staan op de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van minister Pronk. Dat departement beheert de paleizen en betaalt de opknapbeurten.

Er is in totaal 67 miljoen uitgetrokken voor de huisvesting van het Koninklijk Huis, de hoge college's van staat, Algemene Zaken en het beheer van de monumenten met erfgoedfunctie. Op dit moment wordt daaruit de renovatie van de koepel en de Oranjezaal van Huis ten Bosch betaald.

Meer over