NieuwsBiomassa

Kolencentrales stoken rap meer biomassa: in 2019 vijf keer meer dan het jaar ervoor

In 2019 hebben kolencentrales vijf keer zoveel biomassa meegestookt met steenkool als in 2018. Het gaat om 826.242 ton aan biomassa. De komende jaren zal de hoeveelheid meegestookte biomassa nog 3,5 keer zo groot worden.

Gerard Reijn
De RWE-Amercentrale, waar biomassa (pallets) en steenkool worden gebruikt om energie op te wekken. Biomassa als energiebron is een controversieel onderwerp. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
De RWE-Amercentrale, waar biomassa (pallets) en steenkool worden gebruikt om energie op te wekken. Biomassa als energiebron is een controversieel onderwerp.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat blijkt uit een rapport van milieukundig bureau CE Delft over het meestoken van biomassa in kolencentrales. Dat is een zwaar beladen onderwerp. Milieu-organisaties zijn fel tegen het inzetten van biomassa voor de productie van energie, onder meer omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat van bossen en biodiversiteit.

Enkele weken geleden adviseerde ook de Sociaal-Economische Raad biomassa alleen voor de opwekking van energie te gebruiken, als alle andere mogelijkheden in bouw en bijvoorbeeld (chemische) industrie zijn benut. Restproducten uit andere toepassingen kunnen dan alsnog in een centrale worden opgestookt.

De milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties grepen dit rapport vorige week aan onmiddellijk aan om minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op te roepen het bijstoken van biomassa onmiddellijk te (laten) staken.

Eisen

Volgens hen toont het rapport van CE Delft aan dat de bijstokende energiecentrales niet kunnen aantonen dat hun biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Maar volgens CE Delft is dat niet waar. Het grootste deel van de verstookte biomassa is afval, uit de houtindustrie en zelfs uit de voedingsmiddelenindustrie, en dat is duurzaam. Ook van het hout dat wel uit bossen komt voldoet 87 procent aan alle duurzaamheidseisen.

Bij de resterende 13 procent zijn er wel problemen, maar dat betreft volgens het rapport eerder administratieve kwesties dan problemen met duurzaamheid. Zo komt de helft van die stroom uit bossen met een FSC-certificaat, een certificaat dat zelfs bij de milieu-organisaties goed staat aangeschreven. Enige probleem: de certificering van de landen waar dat materiaal vandaan komt, is nog niet van kracht geworden.

De groei van het gebruik van biomassa is volgens CE Delft geheel volgens verwachting. Het is een direct gevolg van een golf aan subsidieverleningen in 2016. In dat jaar verstrekte de overheid subsidiebeschikkingen voor in totaal 24,8 petajoule aan energie. De verwachting is dat die beschikkingen zullen worden gebruikt. De subsidies lopen nog tot eind 2023; wat er daarna met al die biomassa gaat gebeuren, en wat de kolencentrales gaan doen die nu nog forse subsidies krijgen omdat ze biomassa bijstoken, is niet bekend.

Onderzoek PBL: in het debat over biomassa heeft iedereen gelijk
Biomassa heeft een essentiële rol gekregen in het klimaatbeleid. Of gebruik ervan verstandig is, staat al jaren ter discussie. Wat zegt de wetenschap hierover? Iedereen heeft een punt, concludeert het PBL.

Meer over