KLM verliest een miljard als Schiphol gaat inkrimpen

KLM zal er in het slechtste geval 700 miljoen tot 1,3 miljard gulden bij inschieten als Schiphol het aantal vluchten sterk wil beperken....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Volgens een woordvoerder van KLM betreft het ramingen uit een intern stuk. 'Het is een slecht-weer-scenario, zonder officiële status waarin we zijn uitgegaan van het aantal vliegbewegingen dat wij normaal nodig hebben voor het uitvoeren van onze dienstregeling.'

In de exercitie houdt de luchtvaartmaatschappij rekening met een limiet van 360 duizend vliegbewegingen. Op basis van de normale groei zou dit aantal volgend jaar moeten groeien tot zo'n 400 duizend. Volgens dit scenario zou de KLM alleen al binnen Europa dagelijks twintig tot veertig vluchten moeten annuleren. Hierdoor blijven zeker zes tot zeven vliegtuigen aan de grond.

De maatregelen treffen ook de andere KLM-partners zoals Northwest Airlines en Air UK. Voor deze maatschappijen betekent het slecht-weer-scenario dat er nog eens drie toestellen uit de roulatie zouden blijven.

KLM-topman L. van Wijk overlegt op 21 oktober met minister Jorritsma van Verkeer over de schade die het nieuwe gebruiksplan de onderneming kan berokkenen. Volgens de woordvoerder betreft dit regulier overleg, waarbij de gevolgen van de vliegbeperkingen zeker aan de orde komen.

Het kabinet maakte begin oktober bekend overschrijding van milieu- en geluidsnormen voor de rest van dit jaar te gedogen. Voor volgend jaar zijn grensoverschrijdingen echter uit den boze.

Meer over