KLM houdt winst overeind dankzij bijdrage Northwest

'Als je de winst van Northwest eruit laat zit KLM gewoon in de verliezen', zo reageerde een beleggingsanalist laconiek op de magere resultaten over het boekjaar 1996/'97 die de luchtvaartmaatschappij woensdag bekend maakte....

Van onze verslaggeefster

AMSTELVEEN

In 1995/'96 boekte de onderneming nog een recordwinst van 547 miljoen gulden. Ook toen speelde de winstbijdrage van de Amerikaanse partner een rol. Maar in het afgelopen boekjaar was de bijdrage van 442 miljoen gulden van het nog niet zo lang geleden noodlijdende Northwest Airlines cruciaal. De verkoop van een pakket aandelen in Northwest stuwde dit bedrag 294 miljoen gulden op.

De KLM heeft nog een belang van 18,8 procent in Northwest maar de twee maatschappijen werken ook al lang samen, met name op het gebied van vrachtvervoer. Wat de opbrengst van deze succesvolle samenwerking is, wil de onderneming niet kwijt. 'De totale te verdelen cake is toegenomen, de formule waarmee we die cake verdelen wordt op gezette tijden herzien', aldus financieel directeur R. Abrahamsen.

Hoewel de vooruitzichten in de steeds competitievere luchtvaartmarkt niet rooskleurig zijn, is de onderneming niet pessimistisch. 'De positieve ontwikkelingen binnen Focus 2000 en het voortdurend gunstige economische klimaat geven ons reden om in dit lopende boekjaar een duidelijke verbetering van ons bedrijfsresultaat te verwachten', zei scheidend president-directeur P. Bouw woensdag tijdens zijn laatste presentatie van de jaarcijfers.

De forse winstdaling in het eind maart afgesloten boekjaar is deels veroorzaakt door de 290 miljoen gulden die de onderneming heeft uitgetrokken voor Focus 2000, het 'veranderingsprogramma' dat de vliegtuigmaatschappij 1,5 miljard gulden aan bezuinigingen moet opleveren.

Zonder de voorziening voor Focus 2000 was het resultaat vorig jaar uitgekomen op 425 miljoen gulden. Dat is overeenkomstig de recente prognose van de KLM-directie. Het bedrijfsresultaat kwam (exclusief de voorziening) uit op 89 miljoen, tegen 453 miljoen in het boekjaar 1995/'96.

Hoewel de invulling van de in november vorig jaar al aangekondigde bezuinigingsplannen zware vertraging heeft opgelopen, onderstreepte Bouw woensdag nog eens de noodzaak van Focus 2000: 'We moeten ervoor zorgen dat de KLM ook op eigen kracht winstgevend blijft en niet afhankelijk wordt van deelnemingen.'

Bezuinigingen zijn hard nodig. De kosten zijn vorig jaar harder gestegen dan de productie. Mede door de uit de pan gerezen brandstofprijzen waren de gemiddelde kosten per 'eenheid' - duizend kilo vervoerd over één kilometer - vorig jaar 9 procent hoger dan in het eerdere boekjaar. Het vervoer nam slechts met 6 procent toe.

Daar komt nog eens bij dat de prijzen van de tickets en de opbrengst van het vrachtvervoer onder druk blijven staan door de moordende concurrentie. De totale omzet van het bedrijf is in het vorige boekjaar gestegen van 9,5 miljard tot 10,4 miljard gulden. Slechts dankzij haar 'Zwaanzinnige aanbiedingen' kon de KLM haar vliegtuigen zo vol krijgen. De gemiddelde opbrengst per vervoerde eenheid steeg maar met 3 procent.

Tegenover de 200 miljoen gulden extra kosten die de KLM moest maken voor de hogere kerosineprijzen, stond een meevaller van een gestegen dollar. Deze leverde de KLM 50 miljoen gulden op.

Meer over